Kodex řádné správní praxe

Kodex řádné správní praxe obsahuje základní zásady, kterými se mají zaměstnanci agentury řídit ve styku s veřejností. K těmto zásadám patří: zákonnost, zákaz diskriminace, přiměřenost opatření sledovanému cíli a důslednost správní praxe.

Cílem kodexu je zaručit, aby agentura poskytovala veřejnosti vysoce kvalitní služby, a informovat veřejnost o normách chování, které je oprávněna očekávat při jednání s agenturou ECHA.

Kodex přijala správní rada v roce 2007 a platí pro všechny zaměstnance.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)