Nezávislost

Nezávislost a transparentnost rozhodování je pro agenturu mimořádně důležitá. Práce a rozhodování agentury ECHA mají zásadní význam po ochranu lidského zdraví a životního prostředí a mohou mít i významný dopad na jednotlivé společnosti. Je nezbytné, aby při přijímání takových rozhodnutí jednala agentura ECHA transparentně a nezávisle a aby činila nestranná a vědecky podložená rozhodnutí.

Nezávislost agentura zajišťuje tím, že má transparentní prohlášení o zájmech a přijímá opatření s cílem zabezpečit, aby zájmy nemohly mít vliv na rozhodování agentury. V praxi to znamená dosáhnout citlivé rovnováhy mezi zaměstnáváním pracovníků disponujících odborností a zkušenostmi a zároveň důslednou prevencí případných střetů zájmů. Podle politiky agentury ECHA může střet zájmů vzniknout v případě, že nestrannost a objektivita rozhodnutí je narušena (nebo by mohla být vnímána jako narušená) zájmem osoby, která v agentuře pracuje nebo s ní spolupracuje.

V praxi tedy každá osoba, která pracuje v agentuře ECHA nebo s ní spolupracuje, činí výroční prohlášení o zájmech (prohlášení jsou také aktualizována, pokud se situace dané osoby změní). Každý, kdo má oznámený zájem na určité problematice, je pak vyloučen z účasti na rozhodování nebo formulování stanoviska v dané věci.

Agentura má rovněž poradní výbor pro střet zájmů, který je nápomocen výkonnému řediteli agentury při zajišťování nezávislosti rozhodování.

Více informací je k dispozici v dokumentu Politika agentury ECHA pro řešení možných střetů zájmů.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)