Informace o látkách podléhajících omezení

Omezení látek, směsí a/nebo předmětů jsou uvedena v příloze XVII nařízení REACH. Stanoviska Výboru pro posuzování rizik a Výboru pro socioekonomickou analýzu zajistí vědecké odůvodnění návrhů omezení. Lze poskytnout i další objasnění omezení formou otázek a odpovědí a pomocí pokynů.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)