Řízení o omezení

intro

Omezení je prostředkem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před riziky, jež představují chemické látky. Obvykle omezuje nebo zakazuje výrobu nebo používání látky či její uvádění na trh.

V některých případech může omezení zahrnovat zvláštní podmínky, jako jsou technická opatření nebo požadavky na označování.

Omezení lze uplatnit na látku samotnou nebo obsaženou ve směsi či v předmětu, a to dokonce i na látku, která musí být registrována podle nařízení REACH.

Omezení se nevztahují na izolované meziprodukty na místě, látky používané ve vědeckém výzkumu a vývoji a látky, které představují riziko pro lidské zdraví pouze při použití v kosmetických přípravcích.

Zobrazit schéma

Posunout dolů

ŘÍZENÍ O OMEZENÍ

Omezení výroby, uvádění na trh nebo používání určité látky zahrnuje tyto kroky: