Съдействие

Съдействие

Този раздел на уебсайта съдържа инструменти и практически ръководства, предназначени за дружествата, които имат отговорности съгласно законодателството на ЕС в областта на химикалите.

Въпроси и отговори


Visit our Q&A page to find out more about our processes and regulations. We have created an extensive database divided into topics, scopes and chapters to help you easily find answers to your questions.

You can filter by the question’s ID number, questions developed with national helpdesks, question field and answer field.