Ämnesidentifiering

Ämnesidentifiering

Reachförordningen, klassificerings-, märknings- och förpackningsförordningen (CLP) och biocidförordningen fokuserar på ämnen. Det krävs till exempel enligt Reach att du lämnar in ett registreringsunderlag för varje kemiskt ämne som du tillverkar eller importerar. Grundläggande för detta registreringsunderlag är att ämnet är tydligt och korrekt identifierat.

En korrekt ämnesidentitet är nödvändig som utgångspunkt för registrering enligt Reach, och även för att uppfylla CLP-förordningen och biocidförordningen. Den gör det också möjligt att identifiera skadliga ämnen på ett korrekt sätt. Detta i sin tur gör att lämpliga riskhanteringsåtgärder kan införas för att begränsa riskerna för människors hälsa och för miljön från sådana ämnen.

Komma igång