Vad är IUCLID?

IUCLID är en programvaruapplikation som används för att samla in, lagra, underhålla och utbyta data om kemiska ämnens inneboende och farliga egenskaper. Echa är medutvecklare av programvaran tillsammans med OECD.

Enligt Reach-förordningen måste den information som inges till Echa vara i IUCLID-format. Echa tillhandahåller programvaran gratis på webbplatsen för IUCLID 6.

Innan du börjar arbeta med IUCLID, är det viktigt att du bekantar dig med hur registreringsinformationen är strukturerad och med den terminologi som används i applikationen. Det kan du göra genom att börja använda verktyget med dina data och genom att läsa användarhandböckerna. Det finns också användbar dokumentation av programvaran tillgänglig på webbplatsen och inom IUCLID.