Postopek vložitve in ocenjevanja vlog

Podjetja bodo predložila vloge za tehnično ekvivalenco s pomočjo orodij za elektronsko predložitev. Vloge je treba predložiti agenciji ECHA prek registra R4BP 3 v obliki datoteke programa IUCLID.

Graf prikazuje pregled postopka predložitve vloge za tehnično ekvivalenco.

Koraki

Postopek predložitve vloge sestavlja več korakov. Vsak korak mora biti zaključen, preden se lahko vloga premakne k naslednjemu koraku. Vlagatelj mora zagotoviti, da so upoštevani vsi ustrezni roki, drugače se vloga med izvajanjem postopka zavrne.

Slika

Agencija ECHA preverja, da se vloga in podatki posredujejo v pravilni obliki, ter pošilja račune za pristojbine prek registra R4BP 3.

Slika

Vlagatelj plača agenciji ECHA ustrezne pristojbine v 30 dneh od datuma izdaje računa.

Slika

Agencija ECHA sprejme vlogo in začne z ocenjevanjem tehnične ekvivalence.

Slika

Če so za oceno potrebne dodatne informacije, bo agencija ECHA od vlagatelja zahtevala manjkajoče informacije. Istočasno bo agencija ECHA vlagatelju določila rok za predložitev teh informacij.

Slika

Vlagatelj dobi možnost, da predloži pripombe na rezultat ocene.

Slika

Agencija ECHA bo končno odločitev sprejela v 90 dneh po datumu plačila pristojbine za vlogo. Če so se med postopkom od vlagatelja zahtevale dodatne informacije, se 90 dnevni rok prekine od dneva, ko je bila poslana zahteva za nadaljnje informacije, do prejema informacij. Prekinitev lahko le v izjemnih primerih presega 180 dni.

Akterji

Glavni akterji v postopku predložitve dokumentacije so naslednji:

Prijavitelji

Prijavitelji so odgovorni za predložitev dokumentacije z vsemi ustreznimi informacijami v zvezi s tehnično ekvivalenco in da na zahtevo agencije ECHA posredujejo dodatne informacije. Prijavitelji odgovarjajo za kakovost in obliko podatkov v svoji dokumentaciji.

ECHA

Agencija ECHA zagotovi, da so informacije v dokumentaciji v pravilni obliki. Agencija ECHA izvaja tudi oceno dokumentacije za tehnično ekvivalenco ter zagotovi, da se postopek predložitve izvaja v določenih rokih.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)