Nova aktivna snov

Podjetja vložijo vlogo za odobritev aktivne snovi s predložitvijo dokumentacije agenciji ECHA. Potem, ko ECHA preveri validacijo, ocenjevalni pristojni organ v roku enega leta izvede preverjanje popolnosti in ocenjevanje.

Rezultati ocene se posredujejo Odboru za biocidne proizvode agencije ECHA, ki v 270 dneh pripravi mnenje. Mnenje služi Evropski komisiji in državam članicam kot podlaga za odločanje. Odobritev aktivne snovi se dodeli za določeno število let, največ za deset.

Podoben postopek se izvede za podaljšanje odobritve za aktivno snov, kjer se, odvisno od števila novih študij, ki so na voljo v času podaljšanja, razlikuje med popolno oceno in omejeno oceno. Vloga se vloži pri agenciji ECHA 550 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

Uredba BPR kot nova elementa uvaja merila za izključitev in zamenjavo.

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)