Predložitev dokumentacije za spremembo Priloge I

Podjetja bodo predložila vloge prek registra R4BP 3. Potrebna je datoteka programa IUCLID.

Graf prikazuje pregled predložitve dokumentacije za spremembo Priloge I.

Koraki

Predložitev dokumentacije sestavlja več korakov. Vsak korak mora biti zaključen, preden se lahko vloga premakne k naslednjemu koraku. Vlagatelj mora zagotoviti, da so upoštevani vsi ustrezni roki, drugače se vloga med izvajanjem postopka zavrne.

Slika

Agencija ECHA preverja, da se vloga in podatki posredujejo v pravilni obliki, ter pošilja račune za pristojbine prek registra R4BP 3.

Slika

Vlagatelj plača agenciji ECHA ustrezne pristojbine v 30 dneh od datuma izdaje računa.

Slika

Agencija ECHA sprejme vlogo in obvesti ocenjevalni pristojni organ. Če se vloga nanaša na kategorijo 6, mora ocenjevalni pristojni organ vlogo oceniti v 30 dneh (pregled popolnosti).

Slika

Vlagatelj plača ocenjevalnemu pristojnemu organu ustrezne pristojbine v 30 dneh od datuma izdaje računa.

Slika

Če se vloge nanašajo na kategorijo 6 in se dokumentacija šteje za nepopolno, bo ocenjevalni pristojni organ zahteval manjkajoče informacije, ki jih bo moral vlagatelj zagotoviti v 90 dneh. Ocenjevalni pristojni organ mora na podlagi novih informacij vlogo oceniti v 30 dneh.

Slika

Evalvacija dokumentacije se začne.

Akterji

Glavni akterji v postopku predložitve dokumentacije so naslednji:

Prijavitelji

Prijavitelji so odgovorni za predložitev dokumentacije z vsemi ustreznimi informacijami o svojih aktivnih snoveh in da na zahtevo ocenjevalnega pristojnega organa posredujejo dodatne informacije. Vlagatelji so odgovorni za kakovost podatkov v svoji dokumentaciji.

ECHA

Agencija ECHA zagotovi, da so informacije v dokumentaciji v pravilni obliki. Agencija ECHA tudi zagotovi, da poteka postopek predložitve v določenem časovnem okviru.

Ocenjevalni pristojni organ

Ocenjevalni pristojni organ je odgovoren za izvajanje validacije dokumentacije vloge in za evalvacijo dokumentacije, ki jo predložijo vlagatelji. Vlagatelji lahko izberejo, katera država članica naj bi ocenila njihovo dokumentacijo. Končna odločitev o tem se sprejme v soglasju z državo članico.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)