Načrti uporabe

Namen oblikovanja koncepta načrtov uporabe je izboljšati kakovost informacij o uporabi in pogojih uporabe, ki se sporočajo po dobavni verigi navzgor, ter učinkovitosti tega postopka sporočanja.

Načrte uporabe običajno pripravijo panožne organizacije nadaljnjih uporabnikov z zbiranjem informacij o uporabah ter pogojih usklajene in strukturirane uporabe kemikalij. Zato je bil v okviru načrta CSR/ES razvit „sveženj načrtov uporabe“.

Sektorji pri pripravi načrtov uporabe uporabljajo predloge iz svežnja načrtov uporabe za informacije, potrebne za izvajanje ocen izpostavljenosti, kot so opis in pogoji uporab.

Registracijski zavezanci uporabijo razpoložljive načrte uporabe, ki so jih razvili sektorji nadaljnjih uporabnikov za pripravo svojih ocen kemijske varnosti na podlagi uredbe REACH, ki vsebujejo ustrezne in dejanske informacije o uporabah in pogojih uporabe.

Komu koristijo načrti uporabe?

Načrti uporabe koristijo registracijskim zavezancem. Vsebujejo namreč:

  • informacije o uporabah in pogojih uporabe, ki jim pomagajo pri izvajanju ocen kemijske varnosti (CSA);
  • informacije samih sektorjev nadaljnjih uporabnikov, da bi ocene kemijske varnosti lahko temeljile na dejanskih pogojih uporabe, ki so značilni za sektor;
  • opis, kako učinkovito pridobiti informacije o vrstah uporabe od sektorjev nadaljnjih uporabnikov.

Načrti uporabe koristijo nadaljnjim uporabnikom. Vsebujejo namreč:

  • dejanske in uporabne scenarije izpostavljenosti za sporočila, ki jih pripravijo dobavitelji na podlagi načrtov uporabe;
  • usklajene in dosledne informacije na ravni sektorja, ki podjetjem olajšujejo obdelavo scenarijev izpostavljenosti, ki jih prejmejo od vseh dobaviteljev;
  • boljše možnosti, da bodo registracijski zavezanci zajeli uporabe v svojih registracijah do leta 2018 in v vseh dopolnitvah svoje dokumentacije.

Kje lahko najdem dodatne informacije?

Oglejte si še druge rubrike na tej spletni strani:

  • drugi zavihek Predloge in predložitve vsebuje vse predloge, ki jih sektorji potrebujejo za pripravo načrtov uporabe, s pojasnili o tem, kako skupaj delujejo. V tem zavihku je tudi povezava do spletnega obrazca za dodajanje načrtov uporabe v knjižnico;
  • tretji zavihek Knjižnica načrtov uporabe je glavni vir načrtov uporabe, ki jih pripravijo panožna združenja.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)