Usmernenia v kocke

Európska chemická agentúra (ECHA) vydáva sériu skrátených verzií dokumentov s usmerneniami k nariadeniu REACH. Jej cieľom je, aby tieto dokumenty, ktoré už  uverejnila, väčšmi sprístupnila priemyslu.

V uvedených dokumentoch sa jednoduchým spôsobom objasňujú hlavné prvky úplného znenia usmernenia pre manažérov v priemysle vrátane manažérov malých a stredných podnikov. Spoločnostiam to umožní získať rýchly prehľad o dôsledkoch, ktoré im vyplynú z rôznych aspektov nariadenia REACH. Takéto skrátené dokumenty poskytujú usmernenia v kocke a neobsahujú všetky podrobnosti. Preto sa v prípade akýchkoľvek pochybností odporúča konzultovať úplné znenie usmernení.

Niektoré z týchto dokumentov boli alebo budú preložené do úradných jazykov EÚ. Preklady sú k dispozícii na tejto webovej stránke: jazyk vyberte v pravom hornom roku stránky.

 

Usmernenie v kocke o požiadavkách pre látky vo výrobkoch

 

Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF ( Aktualizované 26/01/2018)
Príslušné usmernenie
prevziať dokument PDF

 

Vedecký výskum a vývoj (SR&D), technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD)
Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF  (21/11/2017)
Príslušné usmernenie
prevziať dokument PDF (28/11/2017)
Usmernenie v kocke k registrácii

 

Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF (30/08/2017)
Príslušné usmernenie
prevziať dokument PDF

 

Usmernenia v kocke identifikácia a pomenovanie látok podľa nariadení REACH a CLP

 

Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF (05/04/2017)
Príslušné usmernenie
prevziať dokument PDF

 

Usmernenie o zdieľaní údajov v skratke

 

Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF (28/03/2017)
Príslušné usmernenie
prevziať dokument PDF

 

Zostavovanie kariet bezpeènostných údajov

 

Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF (17/12/2015)
Príslušné usmernenie
prevziať dokument PDF

 

Následní užívatelia
Usmernenia v kocke
prevziať dokument PDF  (13/12/2013)
Príslušné usmernenie
prevziať dokument PDF (27/11/2014)

 

Usmernenie v kocke o hodnotení chemickej bezpečnosti

 

Usmernenia v kocke
Upozorňujeme, že toto usmernenie v kocke je zastarané a čitateľom odporúčame, aby si prečítali kapitolu 6 Praktickej príručky pre manažérov MSP a koordinátorov pre nariadenie REACH.
Prenesi dokument v obliki PDF
Príslušné usmernenie
Viac informácií
 

Categories Display