Podpora SCIP

K dispozícii sú podporné materiály a otázky a odpovede na pomoc spoločnostiam porozumieť databáze SCIP a pripraviť si informácie o výrobkoch obsahujúcich látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii nad 0,1 % hmotn. (w/w). Ak nenájdete požadované informácie, môžete sa obrátiť na agentúru ECHA.

Categories Display