Ghiduri privind REACH

Lista de mai jos conţine toate ghidurile care sunt sau vor fi disponibile pe acest site. Aceste documente au fost elaborate cu participarea unui număr mare de părţi interesate: industria, statele membre Ûi ONG-uri. Scopul acestor documente este de a facilita punerea în aplicare a Regulamentului REACH prin descrierea bunelor practici privind îndeplinirea obligaţiilor.

Unele dintre aceste documente au fost sau vor fi traduse în limbile oficiale ale UE. Puteți accesa traducerile din această pagină web, folosind meniul "limbă" din colțul din dreapta sus.

Ghid privind pregătirea unui dosar în conformitate cu anexa XV pentru identificarea substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită
Titlu de referinţă :
Ghid privind identificarea SVHC
Descriere:
Acest document descrie modul în care autorităţile (autorităţile competente ale statelor membre sau agenţia) pot pregăti un dosar în conformitate cu anexa XV pentru identificarea unei substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF [EN] (12/02/2014)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind cercetarea Ûtiinţifică Ûi dezvoltarea (SR&D) Ûi cercetarea Ûi dezvoltarea orientată spre produse Ûi procese (PPORD)
Titlu de referinţă :
Ghid privind PPORD
Descriere:
Acest document descrie dispoziţiile specifice ale Regulamentului REACH cu privire la substanţele fabricate, importate sau utilizate în cercetarea Ûtiinţifică Ûi în dezvoltare (SR&D) Ûi în cercetarea Ûi dezvoltarea orientată spre produse Ûi procese (PPORD).
 
descărcaţi documentul integral în format PDF ( 28/11/2017 )
Instrucţiuni concise
descarcă document PDF  (21/11/2017)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghidul cerinţelor privind informaţiile şi evaluarea securităţii chimice
Titlu de referinţă :
IR&CSA Guidance
Descriere:
Acest ghid descrie cerinţele privind informaţiile în conformitate cu REACH referitoare la proprietăţile substanţelor, expunere, utilizare şi măsurile de gestionare a riscurilor, în contextul evaluării securităţii chimice.
 
Mai multe informaţii
Ghidul cerinţelor pentru substanţele din articole
Titlu de referinţă :
Ghid privind articolele
Descriere:
Acest document vine în sprijinul producătorilor Ûi importatorilor de articole, pentru ca aceÛtia să poată afla dacă au obligaţii în conformitate cu REACH, în special în legătură cu înregistrarea Ûi notificarea în conformitate cu articolul 7 Ûi cu comunicarea în cadrul lanţului de aprovizionare cu articole, în conformitate cu articolul 33.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (19/10/2017)
Ghid de orientare rapidă
descărcaţi documentul integral în format PDF
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind identificarea Ûi denumirea substanţelor conform REACH şi CLP
Titlu de referinţă :
Ghid privind identificarea substanţelor
Descriere:
Acest document descrie modul în care este denumită Ûi identificată o substanţă în conformitate cu REACH şi CLP.
descărcaţi documentul integral în format PDF (01/06/2017)
Ghid de orientare rapidă
descărcaţi documentul integral în format PDF
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind schimbul de date
Titlu de referinţă:
Ghid privind schimbul de date
Descriere:
Acest document descrie mecanismele REACH pentru schimbul de date referitoare la substanţele care beneficiază de un regim tranzitoriu sau care nu beneficiază de un astfel de regim Ûi include orientări privind comunicarea în cadrul SIEF Ûi repartizarea costurilor. De asemenea, documentul prezintă aspecte legate de informaŢiile comerciale confidenŢiale şi legislaŢia din domeniul concurenŢei în contextul schimbului de date.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (04/07/2017)
Ghid de orientare rapidă
descărcaţi documentul integral în format PDF
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind înregistrarea
Titlu de referinţă :
Ghid privind înregistrarea
Descriere:
Acest document arată când Ûi cum se înregistrează o substanţă în conformitate cu REACH.
 

descărcaţi documentul integral în format PDF (08/02/2017)
Ghid de orientare rapidă
descărcaţi documentul integral în format PDF

Cele mai bune practici pentru nanoforme
Acest document prezintă cele mai bune practici pentru pregătirea dosarelor care includ nanoforme.
descărcaţi documentul integral în format PDF

Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid de redactare a fiÛelor cu date de securitate
Titlu de referinţă :
Ghid de redactare a fiÛelor cu date de securitate
Descriere:
Acest ghid oferă informaŢii cu privire la aspectele care trebui avute în vedere atunci când se redactează o fişă cu date de securitate (FDS), precum şi detalii privind cerinŢele referitoare la informaŢiile care trebuie incluse în fiecare secŢiune a unei FDS – în special modificările care decurg din diferitele revizuiri ale anexei II la REACH şi perioadele de tranziŢie pentru punerea în aplicare a acestor modificări. De asemenea, ghidul oferă informaŢii generale referitoare la substanŢele şi amestecurile pentru care trebuie furnizate FDS şi de către cine.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (13/11/2015)
 
Ghid de orientare rapidă
descărcaţi documentul integral în format PDF
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghidul pentru utilizatorii din aval
Titlu de referinţă :
Ghidul pentru utilizatorii din aval
Descriere:
Acest document descrie rolurile Ûi obligaţiile utilizatorilor din aval Ûi le oferă acestora recomandări cu privire la modul în care trebuie să se pregătească pentru punerea în aplicare a Regulamentului REACH.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (21/10/2014)
Ghid de orientare rapidă
descărcaţi documentul integral în format PDF
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid pentru anexa V
Titlu de referinţă :
Ghid pentru anexa V
Descriere:
Acest document descrie exceptările de la obligaţia de înregistrare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul REACH.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (28/11/2012)
Ghidul privind monomerii şi polimeriii
Titlu de referinţă :
Ghid privind polimerii
Descriere:
Acest document prezintă dispoziţiile specifice privind polimerii Ûi monomerii, cuprinse în Regulamentul REACH.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (04/06/2012)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid pentru pregătirea cererii de autorizare
Titlu de referinţă :
Ghid privind cererea de autorizare
Descriere:
Acest document descrie modul în care se completează o cerere de autorizare Ûi oferă informaţii privind analiza alternativelor Ûi planul de substituire. De asemenea, documentul prezintă modul în care părţile terţe pot pregăti Ûi comunica informaţii privind alternativele.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF ( 09/12/2011 )
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind analiza socioeconomică – autorizarea
Titlu de referinţă :
Ghid privind analiza socioeconomică – autorizarea
Descriere:
în sprijinul solicitanţilor care depun o cerere de autorizare, în privinŢa pregătirii unei analize socioeconomice.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF ( 09/12/2011 )
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind intermediarii
Titlu de referinţă :
Ghid privind intermediarii
Descriere:
Acest document descrie când Ûi cum pot fi aplicate dispoziţiile specifice privind înregistrarea intermediarilor în conformitate cu REACH.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF ( 07/03/2011 )
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare [PDF]
Ghid privind comunicarea riscurilor
Titlu de referinţă :
Ghid privind comunicarea riscurilor
Descriere:
Acest ghid este destinat, în principal, utilizării de către autorităţile competente ale statelor membre (ACSM) atunci când acestea comunică riscurile pe care le prezintă substanţele chimice, în special în contextul Regulamentului REACH.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF [en] (12/2010)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind deÛeurile Ûi substanţele recuperate
Titlu de referinţă :
Ghid privind deÛeurile Ûi substanţele recuperate
Descriere:
Acest document descrie în ce condiţii entităţile juridice care se ocupă cu recuperarea substanţelor din deÛeuri pot beneficia de exceptarea prevăzută la articolul 2 alineatul (7) litera (d) din REACH Ûi detaliază obligaţia privind schimbul de informaţii în cadrul lanţului de aprovizionare, în conformitate cu titlul IV din REACH.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF (06/2010)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid privind stabilirea priorităţilor în vederea evaluării

S-a considerat că acest ghid nu mai este de actualitate şi a fost retras de pe site-ul ECHA. El a fost înlocuit cu aceste informaţii actualizate, disponibile pe paginile web privind evaluarea ECHA, accessibile direct prin următoarele linkuri: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation şi http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Ghid privind evaluarea dosarelor Ûi substanţelor

S-a considerat că acest ghid nu mai este de actualitate şi a fost retras de pe site-ul ECHA. El a fost înlocuit cu aceste informaţii actualizate, disponibile pe paginile web privind evaluarea ECHA, accessibile direct prin următoarele linkuri: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation şi http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Ghid privind pregătirea unui dosar în conformitate cu anexa XV pentru restricŢionări
Titlu de referinţă :
Ghid privind anexa XV pentru restricţionări
Descriere:
Acest document descrie modul în care autorităţile (autorităţile competente ale statelor membre sau agenţia, la solicitarea Comisiei) pot pregăti un dosar în conformitate cu anexa XV pentru a propune o restricţionare în temeiul REACH.
 
descărcaţi documentul integral în format PDF [EN] (06/2007)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare
Ghid pentru includerea substanţelor în anexa XIV
Ghid privind analiza socioeconomică – restricŢionări
Titlu de referinţă :
Ghid privind analiza socioeconomică – restricŢionări
Descriere:
Acest document vine în sprijinul autorităţilor competente ale statelor membre Ûi în sprijinul agenŢiei (la cererea Comisiei) în legătură cu pregătirea Ûi utilizarea unei analize socioeconomice atunci când elaborează un dosar conform anexei XV pentru restricŢionare. De asemenea, documentul ajută părţile interesate în pregătirea unei analize socioeconomice sau furnizarea de informaţii pentru a contribui la o astfel de analiză
 
descărcaţi documentul integral în format PDF [EN](05/2008)
Mai multe informații pe site-ul ECHA
Pentru informaţii suplimentare

Categories Display