Ghid de orientare rapidă

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) realizează o serie de versiuni simplificate ale ghidurilor REACH pentru ca ghidurile corespunzătoare publicate de Agenţie să fie mai accesibile industriei.

Aceste documente explică în termeni simpli principalele elemente ale ghidurilor complete pentru managerii din acest sector, inclusiv managerii de întreprinderi mici şi mijlocii. Aceasta va oferi companiilor o privire de ansamblu rapidă asupra implicaţiilor pe care diferite aspecte ale REACH le au pentru companii. Astfel de documente simplificate care oferă orientare rapidă nu pot conţine toate detaliile şi, prin urmare, se recomandă să se consulte ghidul complet în caz de îndoieli.

Unele dintre aceste documente au fost sau vor fi traduse în limbile oficiale ale UE. Puteți accesa traducerile din această pagină web, folosind meniul „limbă" din colțul din dreapta sus.

 

Instrucţiuni rapide privind cerinţele privind substanţele din articole

 

Instrucţiuni concise
descarcă document PDF ( Actualizat 26/01/2018)
Instrucţiuni pertinente
descarcă document PDF

 

Cercetare și dezvoltare științifică (SR&D), activități de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD)
Instrucţiuni concise
descarcă document PDF (21/11/2017)
Instrucţiuni pertinente
descarcă document PDF (28/11/2017)
Ghid concis pentru înregistrare

 

Instrucţiuni concise
descarcă document PDF (30/08/2017)
Instrucţiuni pertinente
descarcă document PDF

 

Ghid concis identificarea şi denumirea substanţelor conform REACH şi CLP

 

Instrucţiuni concise
descarcă document PDF (05/04/2017)
Instrucţiuni pertinente
descarcă document PDF

 

Ghid concis privind schimbul de date

 

Instrucţiuni concise
descarcă document PDF (28/03/2017)
Instrucţiuni pertinente
descarcă document PDF

 

Redactarea fişelor cu date de securitate

 

Instrucţiuni concise
descarcă document PDF (17/12/2015)
Instrucţiuni pertinente
descarcă document PDF

 

Utilizatorii din aval
Instrucţiuni concise
descarcă document PDF  (13/12/2013)
Instrucţiuni pertinente
descarcă document PDF

 

Instrucţiuni rapide pentru evaluarea securităţii chimice

 

Instrucţiuni concise
Rețineți că acest ghid pe scurt este perimat, iar cititorul este trimis la capitolul 6 din Ghidul practic pentru managerii de IMM-uri și coordonatorii REACH.
descărcați documentul PDF
Instrucţiuni pertinente
Mai multe informaţii
 

Categories Display