Ghidurile au rolul de a facilita punerea în aplicare a legislaţiei din domeniul de competenţă al ECHA prin descrierea bunelor practici de  îndeplinire a obligaţiilor. Sunt elaborate cu participarea mai multor părţi interesate: industria, statele membre şi ONG-urile.

 

Ghiduri

Imagine
Aceste documente au fost elaborate ca urmare a colaborării mai multor părți interesate: industrie, state membre și ONG-uri. Rolul acestor documente este de a facilita punerea în aplicare a legislației din domeniul de competență al ECHA prin descrierea bunelor practici de îndeplinire a obligațiilor.

 

Fișe informative

Imagine
Aceste documente se referă la aspecte-cheie specifice dintr-o selecție a principalelor tematici din domeniul de competență al ECHA, inclusiv din legislația în domeniul substanțelor chimice și din instrumentele informatice în care aceste puncte nu sunt menționate în ghiduri și manuale.

 

Ghiduri practice

Imagine
Aceste documente oferă informații practice în ceea ce privește cerințele REACH, CLP și BPR și descriu cele mai bune practici pentru respectarea cerințelor respective.

 

Ghid concis

Imagine
Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) realizează o serie de versiuni simplificate ale ghidurilor REACH pentru ca ghidurile corespunzătoare publicate de agenție să fie mai accesibile industriei.

 

Procedură de consultare

Imagine
Consultați diferitele etape de actualizare și elaborare a ghidurilor.

 

Formate

Imagine
Industria și autoritățile pot descărca de aici modelele care trebuie utilizate în contextul regulamentelor REACH, CLP și BPR.