Progress in evaluation in 2022

ECHA raportează progresele obținute în 2021 în ceea ce privește evaluarea dosarelor și a substanțelor în conformitate cu articolul 54 din REACH. 

acțiuni ulterioare evaluării substanțelor 2022 - 1

Informațiile noi primite în urma unei decizii a ECHA se analizează pentru a se verifica dacă s-a răspuns la solicitări și dacă s-a clarificat pericolul sau motivul de îngrijorare, precum și pentru a se identifica cazurile în care ar putea fi necesare măsuri de reglementare suplimentare.

Acțiuni ulterioare evaluării dosarelor

În 2022, 438 de substanțe au ajuns în etapa acțiunilor ulterioare evaluării dosarelor. Evaluarea a fost efectuată pentru 249 de substanțe.

Pentru 152 de substanțe, solicitanții înregistrării au transmis informațiile necesare în termenul stabilit. Pentru 37 de substanțe s-a identificat necesitatea unei clasificări și etichetări armonizate. În cazul altei substanțe a fost necesară o evaluare suplimentară a proprietăților persistente, bioacumulative și toxice. Patru substanțe au fost considerate ca fiind candidate pentru evaluarea substanței.

151 de evaluări ulterioare care au vizat 146 de substanțe au fost transmise autorităților naționale de aplicare a legii, deoarece solicitanții înregistrării nu au furnizat la timp informațiile necesare.

În urma măsurilor de aplicare a legii, solicitanții înregistrării au transmis informațiile necesare în 82 de cazuri. Evaluările realizate după ce cazul a fost înaintat autorităților naționale de aplicare a legii nu sunt incluse în tabelul de mai jos ca evaluări separate, deoarece se consideră că fac parte din evaluarea inițială.
 

evaluation follow-up 2022 - 1 table heading

Number and outcome on substances subject to follow ups to dossier evaluation 2023

evaluation follow-up 2022 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 67 37 92 3 20 CLH,
1 SEv
Compliance check decisions 85 45 174 12 17 CLH,
3 SEv,
1 PBT
Total 152 82 266 15 37 CLH,
4 SEv,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

acțiuni ulterioare evaluării substanțelor 2022 - 3

Acțiuni ulterioare evaluării substanțelor

În 2022 au fost evaluate 23 de substanțe. Pentru 4 substanțe, autoritatea competentă din statul membru evaluator a solicitat mai multe informații, deoarece informațiile transmise nu clarificau motivele de îngrijorare inițiale sau generau motive de îngrijorare suplimentare.

Pentru celelalte 19 substanțe, autoritățile au considerat că informațiile disponibile sunt suficiente pentru a clarifica motivele de îngrijorare și au putut să ajungă la o concluzie privind necesitatea unor măsuri de reglementare suplimentare.

Concluzii

Autoritatea competentă din statul membru evaluator poate să propună una sau mai multe dintre următoarele măsuri de reglementare pentru a elimina motivele de îngrijorare:

  • clasificarea și etichetarea armonizată pentru substanțele care sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, sensibilizante pentru căile respiratorii sau care prezintă alte motive de îngrijorare, de exemplu sunt periculoase pentru mediul acvatic;
  • identificarea ca substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC);
  • restricționarea substanței; sau
  • măsuri în afara domeniului de aplicare al REACH, de exemplu limite de expunere profesională la nivelul UE, măsuri naționale sau acțiuni voluntare ale industriei.

evaluation follow-up 2022 - 2 table heading

Summary of concluded substance evaluations where further regulatory actions were proposed

evaluation follow-up 2022 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 204-077-3 FR
225-935-3 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 218-645-3 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 229-962-1 DE
273-227-8 DE
To be confirmed* 201-126-0 FR
200-843-6 FR
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Restriction 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
To be confirmed* 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Endocrine disruption To be confirmed* 201-126-0 FR
Sensitisation (skin and/or respiratory) Harmonised classification and labelling 201-983-0 DE
204-077-3 FR
218-645-3 DK
273-227-8 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 201-052-9 FR
201-983-0 DE
204-077-3 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
229-962-1 DE
246-677-8 IT
Restriction 468-710-7 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 215-160-9 FR
468-710-7 DE
To be confirmed* 201-052-9 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
216-653-1 FR

* A need for further regulatory actions at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory actions.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.