Hărți de utilizare

Conceptul de inventar al utilizărilor a fost elaborat pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor despre utilizare și condițiile de utilizare comunicate în lanțul de aprovizionare și eficiența acestui proces de comunicare.

Inventarele utilizărilor sunt generate în mod obișnuit de organizațiile de sector ale utilizatorilor din aval, prin colectarea de informații despre utilizări și condițiile de utilizare ale substanțelor chimice în sectorul lor într-un mod armonizat și structurat. În acest scop, în cadrul RSC/Foii de parcurs cu scenariile de expunere a fost elaborat „pachetul cu inventare ale utilizărilor”.

Sectoarele creează inventare ale utilizărilor cu ajutorul formularelor din pachetul cu inventare ale utilizărilor pentru furnizarea informațiilor necesare pentru a efectua evaluări ale expunerii, cum ar fi descrierea utilizării și condițiile de utilizare.

Solicitanții înregistrărilor utilizează inventarele disponibile ale utilizărilor, create de sectoarele utilizatorilor din aval pentru a-și pregăti evaluările securității chimice în conformitate cu REACH, evaluări care prezintă informații relevante și realiste privind utilizările și condițiile de utilizare.

Cine beneficiază de inventarele utilizărilor?

Inventarele utilizărilor aduc beneficii solicitanților înregistrărilor. Ele le furnizează:

  • informații privind utilizările și condițiile de utilizare care îi sprijină să realizeze evaluările securității chimice (ESC)
  • informații direct din sectoarele utilizatorilor din aval, astfel încât ESC să se poată baza pe condiții de utilizare realiste care sunt reprezentative pentru sector
  • o modalitate eficace de a obține informații privind utilizările din sectoarele utilizatorilor din aval

Inventarele utilizărilor aduc beneficii utilizatorilor din aval. Ele le furnizează:

  • scenarii de expunere realiste și utile pentru comunicare, generate de furnizori pe baza inventarelor utilizărilor
  • informații armonizate și coerente la nivel de sector, facilitând activitatea întreprinderilor de a prelucra scenariile de expunere primite de la toți furnizorii
  • o șansă mai mare ca solicitanții înregistrărilor să acopere toate utilizările în înregistrările lor până în 2018 și în orice actualizare a dosarelor lor

Unde pot găsi informații suplimentare?

Consultați în continuare această pagină web:

  • cea de a doua filă Formulare și trimitere conține toate formularele necesare pentru ca sectoarele să pregătească inventare ale utilizărilor, explicând modul în care acestea cooperează. Linkul către formularul web pentru a adăuga inventarele utilizărilor la bibliotecă se află, de asemenea, în această filă.
  • cea de a treia filă Biblioteca inventarelor utilizărilor este sursa centrală pentru inventarele utilizărilor create de asociațiile de sector.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)