Eżaminazzjoni tal-proposti ta' ttestjar

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

L-ittestjar fuq l-annimali vertebrati huwa l-aħħar tentattiv għall-kisba ta' informazzjoni nieqsa dwar sustanza u biex ikunu jistgħu jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-informazzjoni ta' REACH. L-ECHA tistudja l-proposti kollha biex tikkontrolla li tkun prodotta dejta affidabbli u adegwata biex ikun ipprevenut ittestjar mhux neċessarju fuq l-annimali.

L-ECHA tippubblika kull proposta ta' ttestjar li tinvolvi l-annimali vertebrati u tistieden lil partijiet terzi jippreżentaw informazzjoni xjentifikament valida jew studji li jindirizzaw l-endpoints tas-sustanza u ta' perikolu, in kwistjoni, li jistgħu jitqiesu mill-ECHA fil-preparazzjoni tad-deċiżjoni tagħha dwar il-proposta ta' ttestjar. L-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata fi żmien 45 jum.

Il-possibiltajiet għad-deċiżjoni ta' abbozz huma:

  • L-aċċettazzjoni tal-proposta ta' ttestjar
  • L-aċċettazzjoni tal-proposta ta' ttestjar b'modifiki tal-kondizzjonijiet ta' ttestjar
  • L-aċċettazzjoni jew ir-rifjut tal-proposta ta' ttestjar iżda jkun meħtieġ test addizzjonali wieħed jew iktar
  • Ir-rifjut tal-proposta ta' ttestjar
  • Rejection of the testing proposal

L-ECHA taddotta d-deċiżjoni fuq il-bażi tal-proposta u tal-informazzjoni ppreżentata minn partijiet terzi.

Meta d-deċiżjoni tkopri kwalunkwe mill-ewwel tliet possibiltajiet u diversi proposti ta' ttestjar ikunu ġew ippreżentati għall-istess sustanza, ir-reġistramti għandhom jaqblu dwar min iwettaq it-test. 

Proposti ta' ttestjar mhux ammissibbli

Jeżistu diversi raġunijiet biex eżaminazzjoni ta' proposta ta' ttestjar tingħalaq qabel ma tiġi riferita lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Dawn jinkludu l-waqfien tal-manifattura jew l-importazzjoni mir-reġistrant, l-irtirar tal-proposti ta' ttestjar u n-nuqqas ta' ammissibbiltà.

Proposti ta' ttestjar mhux ammissibbli huma dawk fejn REACH ma jipprevedix eżaminazzjoni ta' proposta ta' ttestjar. Dawn il-każijiet huma fejn: 

  1. il-proposta qiegħda tindirizza endpoints tal-Annessi VII u VIII;
  2. l-ittestjar qiegħed diġà isir jew huwa kkompletat;
  3. kienet ippreżentata proposta ta' ttestjar, minflok riżultati ta' ttestjar, biex tindirizza deċiżjoni preċedenti ta' awtorità kompetenti ta' Stat Membru skont l-Artikolu 16(1) jew (2) tad-direttiva għall-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar ta' sustanzi perikolużi (ara wkoll l-Artikolu 135 ta' REACH).

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)