Verifiki ta' konformità

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

L-ECHA tista' teżamina kwalunkwe dokument ta' reġistrazzjoni sabiex tivverifika jekk l-informazzjoni sottomessa mir-reġistranti hijiex konformi mar-rekwiżiti legali. Kontrolli ta' konformità jevalwaw id-deskrizzjoni tal-identità tas-sustanza, l-informazzjoni ta' sigurtà fid-dokument inkluż ir-rapport tas-sigurtà kimika jew partijiet speċifiċi mid-dokument, pereżempju l-informazzjoni relatata mal-protezzjoni tas-saħħa umana.

Skont REACH, l-ECHA għandha tikkontrolla għallinqas 5% tad-dokumenti ta' reġistrazzjoni ta' kull limitu ta' tunnellaġġ.

L-għażla tad-dossiers għall-kontroll tal-konformità ssir jew b'mod każwali jew fuq bażi ta' tħassib (immirata).

Fil-kontroll tal-konformità mmirat, l-ECHA tevalwa biss parti speċifika tad-dossier ta' reġistrazzjoni (eż. jew end-points speċifiċi fil-IUCLID jew ir-rapport dwar is-sigurtà kimika (CSR)) fuq bażi ta' tħassib speċifikat. Dan jippermetti lill-ECHA sabiex tiffoka fuq end-points li huma identifikati bħala rilevanti għall-użu sikur tas-sustanzi kimiċi. 

Il-kontrolli ta' konformità normalment isiru fuq dossiers tar-reġistrazzjoni għal sustanzi li huma fil-Pjan ta' Azzjoni Rikorrenti Komunitarju (lista CoRAP).

Il-kontroll ta' konformità jiffoka fuq tmien punti ta' tmiem (endpoints) ewlenin li huma spjegati fl-istrateġija tal-kontroll tal-konformità l-ġdida. Dawn huma l-ġenotossiċità, it-tossiċità b'dożaġġ ripetut, it-tossiċità tal-iżvilupp qabel it-twelid, it-tossiċità tar-riproduzzjoni, il-karċinoġeniċità, it-tossiċità akkwatika fit-tul, il-bijodegradazzjoni u l-bijoakkumulazzjoni. Dawn huma l-punti ta' tmiem ewlenin għall-identifikazzjoni ta' sustanzi ta' tħassib u jippermettu li jiġi konkluż jekk huwiex probabbli li jiġu sodisfatti l-kriterji għal sustanzi ta' tħassib serju ħafna.

l-ECHA tista' fi kwalunkwe ħin tiftaħ kontroll ta' konformità dwar kwalunkwe dossier biex tivverifika jekk l-informazzjoni sottomessa mir-reġistranti hijiex konformi mar-rekwiżiti legali.

Ir-reġistranti jistgħu jkunu jixtiequ jirrevedu d-dossiers tar-reġistrazzjoni relatati tagħhom u jaġġornawhom bi kwalunkwe informazzjoni ġdida u/jew rilevanti inkluż, fejn applikabbli, aġġornament tas-CSR.

X'inhuma r-riżultati possibbli tal-kontroll tal-konformità? 

 

Image

L-ebda azzjoni lejn ir-reġistrant

Ma hemm l-ebda azzjoni amministrattiva jekk id-dokument jitqies bħala konformi mar-rekwiżiti tal-informazzjoni pprovduti f'REACH. Madankollu, dan ma jfissirx neċessarjament li ma hemm l-ebda nuqqas fid-dokument. Kontroll tal-konformità addizzjonali ġdid għadu jista' jinbeda f'kull ħin.

 
Image

c) Deċiżjonijiet biex tintalab informazzjoni addizzjonali

Wara l-kontroll tal-konformità, l-ECHA tista' tasal għall-konklużjoni li hemm bżonn ta' iktar testijiet jew informazzjoni. F'dawn il-każijiet, tħejji abbozz ta' deċiżjoni li jrid jintbagħat lir-reġistrant għall-kummenti tiegħu. Abbażi tal-kummenti, l-abbozz tad-deċiżjoni jista' jiġi mmodifikat kif ikun xieraq. L-abbozz tad-deċiżjoni jintbagħat lill-Istati Membri li jistgħu jipproponu emendi fih. Jekk jiġu proposti xi emendi, il-kwistjoni tintbagħat lill-Kumitat tal-Istati Membri. L-abbozzi kollha ta' deċiżjoni li jsiru mill-Aġenzija jridu jkunu appoġġjati b'mod unanimu mill-Istati Membri tal-UE u f'dak il-każ biss isiru deċiżjonijiet finali legalment vinkolanti.

Bħala riżultat tal-kontroll tal-konformità mmirat, ir-reġistranti jistgħu jirċievu bosta deċiżjonijiet ta' kontroll tal-konformità biex jitolbu iktar informazzjoni dwar l-istess dossier jekk ma jkunx konformi ma' iktar minn rekwiżit wieħed ta' informazzjoni.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)