Skip to Content
Skip to Content

 Dwar l-utenti downstream

 Dwar l-utenti downstream

min hu utent downstream?

Utenti downstream huma utenti ta' sustanzi kimiċi skont REACH u CLP. Dawn huma kumpaniji jew individwi:

  • fi ħdan l-Unjoni Ewropea/iż-Żona Ekonomika Ewropea,
  • li jużaw sustanza, waħedha jew f'taħlita,
  • waqt l-attivitajiet industrijali jew professjonali tagħhom.

 

Eżempji jinkludu:

  • Formulaturi: jipproduċu taħlitiet, li huma ġeneralment forniti aktar 'l isfel. Pereżempju, żebgħa, adeżivi u aġenti tat-tindif.
  • Utenti aħħarin: jużaw sustanzi jew taħlitiet iżda ma jfornuhomx aktar 'l isfel. Eżempji jinkludu utenti ta' adeżivi, kisi u linka, lubrikanti, aġenti tat-tindif, solventi u riaġenti kimiċi bħal prodotti li jbajdu. Dan jinkludi produtturi ta' oġġetti.
  • Produtturi ta' oġġetti: jinkorporaw sustanzi jew taħlitiet fi jew fuq materjali biex jiffurmaw oġġett. Eżempji jinkludu tessili, tagħmir industrijali, apparat domestiku u vetturi (kemm komponenti kif ukoll oġġetti lesti).
  • Re-fillers: jittrasferixxu sustanzi jew taħlitiet minn kontenitur għal ieħor, ġeneralment fil-proċess ta' imballaġġ mill-ġdid jew l-għoti ta' isem kummerċjali ġdid.
  • Importaturi mill-ġdid: jimpurtaw sustanza, waħedha jew f'taħlita, li oriġinarjament tkun ġiet prodotta fl-UE, u rreġistrata minn xi ħadd fl-istess katina tal-provvista.
  • Importatur b'"rappreżentant biss": importaturi huma utenti downstream meta l-fornitur mhux tal-Komunità tagħhom ikun innomina "rappreżentant biss" bl-iskop li jaġixxi bħala reġistrant stabbilit fil-Komunità.

Id-distributuri li jaħżnu jew jiddistribixxu biss is-sustanza kimika mhumiex utenti downstream iżda għandhom obbligi b'rabta mal-fluss ta' informazzjoni fi ħdan il-katina tal-provvista. Jekk, pereżempju, jiġu f'kuntatt mas-sustanza kimika billi jittrasferixxuha jew iħalltuha, dawn ikunu utenti downstream. Il-konsumaturi li jużaw sustanzi kimiċi mhumiex utenti downstream. 

 

Terminoloġija relatata mal-utenti downstream

L-utenti downstream jaħdmu f'firxa wiesgħa ta' siti u ambjenti, filwaqt li jintużaw termini speċifiċi biex jiġi deskritt l-ambjent ta' ħidma. Meta l-użu jseħħ f'fabbrika jew f'sit industrijali ieħor, dan jissejjaħ "użu f'siti industrijali". Meta l-użu downstream iseħħ barra mis-siti industrijali (bħal siti ta' kostruzzjoni, blokok ta' uffiċini, workshops tas-snajja'), jiġi applikat it-terminu "użu mifrux minn ħaddiema professjonisti".
 
Il-prattiki ta' ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà ambjentali (EHS) fost l-utenti aħħarin huma deskritti permezz tat-termini "avvanzati" u "bażiċi". Il-prattiki avvanzati huma assoċjati mat-taħriġ tal-ħaddiema, struzzjonijiet ta' ħidma xierqa, superviżjoni u tindif u manutenzjoni regolari. It-termini "ambjent industrijali" u "ambjent professjonali" intużaw ukoll biex jirriflettu prattiki ta' ġestjoni EHS avvanzati u bażiċi, rispettivament.
 
Pereżempju, it-tip ta' sit għal-isprejjar ta' karozza f'workshop tal-karozzi ddedikat huwa "użu mifrux minn ħaddiema professjonali". Jekk il-ġestjoni tal-EHS tkun ta' livell għoli, din tiġi deskritta bħala ambjent "avvanzat" jew "industrijali".

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2