Utenti downstream

Il-kumpaniji jew il-ħaddiema individwali li jużaw sustanzi kimiċi jissejħu utenti downstream f'REACH u CLP. Dan jinkludi kumpaniji li jimmanifatturaw oġġetti jew joffru servizzi fejn is-sustanzi kimiċi mhumiex l-element ewlieni tan-negozju tagħhom, bħal kumpaniji tal-ikel, tal-kostruzzjoni jew tat-tindif. Is-sustanzi kimiċi li normalment jintużaw jinkludu żebgħa, metalli, adeżivi, solventi u aġenti tat-tindif.

L-utenti downstream għandhom rwol kruċjali fl-avvanz tal-użu sigur ta' sustanzi kimiċi billi jimplimentaw l-użu sigur fis-sit tagħhom stess u jikkomunikaw informazzjoni rilevanti kemm lill-fornituri tagħhom kif ukoll lill-klijenti tagħhom.

Dawn is-siti web jiddeskrivu kif l-utenti downstream huma affettwati minn REACH u CLP. 

 

 

Dwar l-utenti downstream

Immaġni

Min hu utent downstream u x'għandu jagħmel?

 
 

Aktar dwar ir-responsabbiltajiet tal-utenti downstream

Immaġni

REACH jinkludi rekwiżiti għall-utenti downstream biex jippromwovu l-użu sigur tas-sustanzi kimiċi. 

Kwistjonijiet oħrajn li jaffettwaw l-utenti downstream

Immaġni

Ir-reġistrazzjoni ta' REACH, il-kontroll regolatorju tas-sustanzi kimiċi u leġiżlazzjoni oħra jaffettwaw ukoll l-utenti downstream.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)