Progress fil-valutazzjoni

Skont l-Artikolu 54 ta’ REACH, l-ECHA qed tirrapporta dwar il-progress li sar fl-2018 fil-valutazzjoni tad-dossier u tas-sustanza. 

L-ECHA vvalutat 484 reġistrazzjoni jew taħt kontroll tal-konformità (CCH) jew taħt eżami ta’ proposta ta’ ttestjar (TPE), li jikkorrispondu għal 420 sustanza. L-ECHA ħarġet 379 abbozz ta’ deċiżjoni: 211 dwar il-kontroll tal-konformità u 168 dwar l-eżami ta’ proposta ta’ ttestjar. L-għażla tar-reġistrazzjonijiet għall-kontroll tal-konformità kienet ibbażata prinċipalment fuq tħassib potenzjali bbażat fuq il-periklu jew l-esponiment.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Fi tmiem is-sena, kien għad hemm 45 dossier li kienu għaddejjin minn kontroll tal-konformità u 65 dossier li kienu qed jiġu eżaminati fil-proposta ta’ ttestjar.

L-ECHA adottat 274 deċiżjoni finali li fihom saru 888 talba għal informazzjoni. Minn dawn il-274 deċiżjoni, 144 minnhom kienu deċiżjonijiet ta’ kontroll tal-konformità u 130 minnhom oriġinaw minn eżamijiet ta’ proposta ta’ ttestjar.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

Mill-274 deċiżjoni finali, 216 ġew adottati mingħajr l-involviment tal-Kumitat tal-Istati Membri (MSC) (ma tressqet l-ebda proposta għal emendi mill-Istati Membri). Ġew adottati 58 deċiżjoni bl-involviment tal-MSC: 34 fi proċedura bil-miktub u 24 f’laqgħa tal-MSC.

Fi tmiem l-2018, kien hemm 174 kontroll tal-konformità ieħor u 109 abbozzi ta’ deċiżjonijiet ta’ proposta ta’ eżami ta’ ttestjar mis-sena ta’ qabel fit-teħid ta’ deċiżjoni. L-ECHA għalqet 52 każ ta’ kontroll tal-konformità u 44 każ ta’ eżami tal-proposta ta’ ttestjar wara li ntbagħat abbozz ta’ deċiżjoni, peress li data rilevanti xjentifikament jew bidliet amministrattivi importanti wasslu għat-tmiem tal-proċedura ta’ teħid ta’ deċiżjoni li għaddejja bħalissa.

Żewġ abbozzi ta’ deċiżjonijiet ġew riferuti lill-Kummissjoni għat-teħid ta’ deċiżjoni, it-tnejn relatati mat-tfassil tad-disinn ta’ studju estiż ta’ tossiċità fuq ir-riproduzzjoni ta’ ġenerazzjoni waħda.

Categories Display