Skip to Content
Skip to Content

Par pakārtotajiem lietotājiem

Par pakārtotajiem lietotājiem

Kas ir pakārtots lietotājs?

Saskaņā ar REACH un CLP regulu pakārtoti lietotāji ir ķīmisko vielu lietotāji. Tie ir uzņēmumi vai fiziskas personas:

  • Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā,
  • kas savā rūpnieciskajā vai profesionālajā darbībā
  • lieto vielas vienas pašas vai maisījumos.

 

Piemēram:

  • sintezētāji ražo maisījumus, ko parasti piegādā citiem patērētājiem. Piemēram, krāsas, līmes un mazgāšanas līdzekļus;
  • gala lietotāji izmanto vielas vai maisījumus, taču nepiegādā tos citiem patērētājiem. Piemēri ir līmju, pārklājumu un iespiedkrāsu, smērvielu, tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un ķīmisko reaģentu, piemēram, balinātāju, lietotāji. Šeit ietilpst izstrādājumu ražotāji;
  • izstrādājumu ražotāji iekļauj vielas vai maisījumus materiālos vai uzklāj uz tiem, lai izveidotu izstrādājumu. Piemēri ir tekstilizstrādājumi, rūpnieciskais aprīkojums, mājsaimniecības ierīces un transportlīdzekļi (sastāvdaļas un gatavas preces);
  • pārfasētāji pārvieto vielas vai maisījumus no vienas tvertnes citā, parasti veicot pārpakošanu vai zīmola maiņu;
  • atkārtotie importētāji vienu pašu vai maisījumā importē vielu, kas sākotnēji ražota ES un ko reģistrējis kāds tajā pašā piegādes ķēdē;
  • importētāji ar vienīgo pārstāvi ir pakārtotie lietotāji, ja to piegādātājs, kas atrodas ārpus ES, ir iecēlis vienīgo pārstāvi, lai tas rīkotos kā ES dibināts reģistrētājs.

Izplatītāji, kas tikai uzglabā un izplata ķīmiskās vielas, nav pakārtotie lietotāji, bet viņiem ir ar informācijas plūsmu piegādes ķēdē saistīti pienākumi. Ja viņi, piemēram, nonāk kontaktā ar ķīmisko vielu, to pārvietojot vai atšķaidot, viņi ir pakārtotie lietotāji. Patērētāji, kas izmanto ķīmiskās vielas, nav pakārtotie lietotāji. 

 

Ar pakārtotajiem lietotājiem saistītā terminoloģija

Pakārtotie lietotāji strādā dažādās ražotnēs un apstākļos, un darba vides raksturošanai tiek izmantoti īpaši termini. Ja ķīmiskās vielas tiek izmantotas rūpnīcā vai citā rūpnieciskā ražotnē, to sauc par "lietošanu rūpnieciskās ražotnēs". Ja vielu pakārtota lietošana notiek ārpus rūpnieciskām ražotnēm (piemēram, būvlaukumos, biroju ēkās, amatnieku darbnīcās), to apzīmē ar terminu "plaša profesionāla lietošana".
 
Vides, veselības un drošības pārvaldības praksi gala lietotāju vidū apraksta, izmantojot terminus "uzlabota" un "pamata" prakse. Uzlabota prakse ir saistīta ar darbinieku apmācību, atbilstošām darba instrukcijām, uzraudzību un regulāru tīrīšanu un apkopi. Uzlabotas un pamata pārvaldības prakses apzīmēšanai vides, veselības un drošības jomā attiecīgi izmanto arī terminus "rūpnieciski apstākļi" un "profesionāli apstākļi".
 
Piemēram, automašīnu krāsošana ar izsmidzinātāju automašīnu krāsošanas darbnīcā ir "plaša profesionāla lietošana". Ja vides, veselības un drošības pārvaldības prakse ir augstā līmenī, to raksturo kā "uzlabotu" praksi jeb "rūpnieciskus apstākļus".

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2