Jauna aktīva viela

Uzņēmumiem ir jāpiesakās aktīvās vielas apstiprināšanai, iesniedzot ECHA dokumentāciju. Pēc tam, kad ECHA ir veikusi ticamības pārbaudi, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, viena gada laikā izpilda pilnīguma pārbaudi un novērtēšanu.

Novērtēšanas rezultāts tiek pārsūtīts ECHA Biocīdu komitejai, kura 270 dienu laikā sagatavo atzinumu. Šis atzinums tiek izmantots par pamatu Eiropas Komisijas un dalībvalstu lēmumu pieņemšanā. Aktīvo vielu apstiprina uz noteiktu gadu skaitu, kas nepārsniedz desmit gadus.

Līdzīga procedūra tiek piemērota aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanai, kuratkarībā no jauno pētījumu skaita, kas pieejami atjaunošanai, ir noteikta atšķirība starp pilnu novērtēšanu un ierobežotu novērtēšanu. Pieteikums ECHA ir jāiesniedz 550 dienas pirms apstiprinājuma termiņa beigu datuma.

BPR ievieš izņēmuma un aizvietošanas kritērijus kā jaunus elementus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)