Progress in evaluation in 2021

Progress izvērtēšanā 2020. gadā Duplicate 1

Saskaņā ar REACH regulas 54. pantu ECHA ziņo par 2021. gadā panākto progresu dokumentācijas un vielu izvērtēšanā. 

Panākumi 2020. gada izvērtēšanā — cilnes Duplicate 2

Dokumentācijas izvērtēšanā panāktais progress 2021. gadā — 1

Pareizības pārbaužu īstenošanā panāktais progress

ECHA 2021. gadā turpināja darbu ar strukturāli līdzīgu vielu skrīningu grupās: tika pārbaudītas 574 vielas, kuras reģistrētas daudzumā, kas pārsniedz 100 tonna gadā. No šīm vielām ECHA pareizības pārbaudei atlasīja 152 vielas no 38 grupām.

Tika pieprasīti svarīgi dati par bīstamību, lai kliedētu bažas saistībā ar cilvēku veselības un vides apdraudējumu, tostarp apdraudējumu, kas ietekmē reproduktīvo veselību un izraisa ģenētiskas mutācijas.
2021. gadā Aģentūra turpināja pārbaudīt tās dokumentāciju pareizību, kuras gadījumā reģistrētāji bija izvēlējušies nepievienoties vienotajam iesniegumam un tā vietā savu informāciju iesnieguši atsevišķi. Šīs dokumentācijas pārbaude palīdz nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un sekmē iekšējā tirgus darbību. Aģentūra pārbaudīja 12 dokumentācijas lietu pareizību par 10 vielām, ko iesnieguši uzņēmumi, kuri izvēlējās nepievienoties vienotajam iesniegumam. Pēc tam tika nosūtīti 11 lēmumu projekti par 9 vielām.

ECHA 2021. gadā veica 300 pilnīgas pareizības pārbaudes par 288 unikālām vielām. Pilnās pārbaudes bija vērstas uz attiecīgiem augstākas pakāpes bīstamības noteikšanas testa mērķrezultātiem vielām vai vielu grupām, kas varētu radīt bažas, galvenokārt lielākos tonnāžas diapazonos. ECHA veica arī 71 mērķtiecīgu pareizības pārbaudi, kas kopumā ietvēra 371 pārbaudes par vairāk nekā 2100 reģistrācijas dokumentācijas lietām un 341 unikālām vielām.

Dokumentācijas novērtēšanas rezultāti 2021. gadā

Pabeigtie novērtējumi:
ECHA veica 300 pilnīgas pareizības pārbaudes (CCH) un 227 testēšanas priekšlikumu izskatīšanu (TPE) attiecībā uz 489 unikālām vielām. ECHA izdeva 467 lēmuma projektus — 280 lēmuma projektus par minētajām pareizības pārbaudēm un 187 lēmuma projektus par testēšanas priekšlikumu izvērtēšanu. Reģistrācijas pieteikumus pareizības pārbaudei atlasīja, galvenokārt pamatojoties uz bažām par vielu (vielu grupu) iespējamo bīstamību vai iedarbību.

Progress in dossier evaluation 2021 - graph 1