Progress izvērtēšanā

Saskaņā ar REACH regulas 54. pantu ECHA ziņo par progresu, kas 2018. gadā panākts dokumentācijas un vielu izvērtēšanā. 

Sakarā ar pareizības pārbaudēm (CCH) vai testēšanas priekšlikumu izskatīšanu (TPE) ECHA novērtēja 484 reģistrācijas pieteikumus par 420 vielām. ECHA sagatavoja 379 lēmuma projektus: 211 par pareizības pārbaudi un 168 par testēšanas priekšlikumu izskatīšanu. Reģistrācijas pieteikumus pareizības pārbaudei atlasīja, galvenokārt pamatojoties uz bažām par iespējamo bīstamību vai iedarbību.

CCH draft decision issuedCCH concluded with no actionTPE draft decision issuedTerminated TPE Outcomes of compliance check and testing proposals examinations performed in 2018 211 75 168 30 substances addressed in evaluated dossiers Total: 484 registration dossiers 420

Gada beigās 45 dokumentācijas kopumiem vēl nebija pabeigta pareizības pārbaude, bet 65 dokumentācijas kopumiem — testēšanas priekšlikumu izskatīšana.

ECHA pieņēma 274 galīgos lēmumus, kuros tika iekļauti 888 informācijas pieprasījumi. No minētajiem 274 galīgajiem lēmumiem 144 bija lēmumi par pareizības pārbaudi, bet 130 — pieņemti pēc testēšanas priekšlikumu izskatīšanas.

Final decisions sent to registrants in 2018 per dossier evaluation type Compliance checkTesting proposals examinations 130 144 information requests included in 274 final decisions 888

No minētajiem 274 galīgajiem lēmumiem 216 tika pieņemti bez dalībvalstu komitejas (MSC) iesaistes (no dalībvalstīm nebija saņemti priekšlikumi par grozījumiem). Ar MSC līdzdalību pieņēma 58 lēmumus — 34 rakstveida procedūrā, un 24 — MSC sanāksmē.

Vēl 2018. gada beigās nebija pieņemts lēmums par vēl 174 pareizības pārbaudes un 109 testēšanas priekšlikumu izskatīšanas lēmuma projektiem, kas bija sagatavoti iepriekšējā gadā. ECHA slēdza 52 pareizības pārbaudes lietas un 44 testēšanas priekšlikumu izskatīšanas lietas pēc lēmuma projekta nosūtīšanas, jo, ņemot vērā attiecīgus zinātniskos datus vai būtiskas administratīvas pārmaiņas, bija jāpārtrauc iesāktā lēmumu pieņemšanas procedūra.

Komisijai lēmuma pieņemšanai nosūtīja divus lēmuma projektus, abus saistībā ar paplašinātā vienas paaudzes reproduktīvās toksicitātes pētījuma projektu.

Categories Display