Tools to prepare and submit SCIP notifications

ECHA sukūrė IT priemones, skirtas padėti pareigų turėtojams parengti ir pateikti informaciją apie gaminius, kurių sudėtyje yra į kandidatinį sąrašą įtrauktų cheminių medžiagų, kurių koncentracija viršija 0,1 % masės dalies.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad ECHA tvarko tik ECHA informacijos pateikimo priemonėmis pateiktą ECHA informacijos pateikimo formatą atitinkančią informaciją. Kitu formatu pateiktos paraiškos nebus tvarkomos.

ECHA nustatė suderintą IUCLID formatą SCIP pranešimams rengti. Daugiau informacijos apie SCIP IUCLID formatą galima rasti specialiame SCIP formato tinklalapyje.

SCIP duomenų bazėje pateikti trys atskiri SCIP pranešimų parengimo ir pateikimo elementai.

 

Duomenų rengimas IUCLID

Naudojantis IUCLID, SCIP pranešimus galima parengti dviem būdais:

  • rengiant pranešimus internetu
    pasinaudoti ECHA debesijos paslaugų teikiamu IUCLID debesijoje esančiu pavyzdžiu SCIP pranešimams parengti. Norėdami pranešimus parengti rankiniu būdu, ypač jei nesate gerai susipažinę su IUCLID, galite naudotis IUCLID debesija;
  • naudojantis IUCLID 6 (taikomųjų programų serveriams ir atskiriems kompiuteriams)
    SCIP pranešimus taip pat galite parengti ne internetu naudodamiesi savo įmonės IT infrastruktūra. Šis metodas yra tinkamesnis, jei jau teikiate SCIP pranešimus naudodamiesi IUCLID.

Kiekviena įmonė privalo turėti galiojančią ECHA paskyrą, kad galėtų naudotis IUCLID. Jei norite naudotis ECHA tvarkomos IUCLID debesijos paslaugomis, galite jas užsiprenumeruoti, ir privalote sutikti su specialiomis sąlygomis. Kad galėtumėte parengti SCIP pranešimus, privalote turėti IUCLID neribotos prieigos naudotojo funkciją. Daugiau informacijos apie ECHA paskyrų sukūrimą ir valdymą galima rasti ECHA paskyrų vadove.

Informaciją dėl SCIP pranešimų rengimo IUCLID galima rasti pagrindiniuose dokumentuose.

 

Duomenų pateikimas ECHA informacijos teikimo portale

ECHA informacijos teikimo portalas – internetinė priemonė, skirta informacijai teikti suderintu formatu.

Kad galėtų naudotis ECHA informacijos teikimo portalu, kiekviena įmonė privalo turėti galiojančią ECHA paskyrą ir sutikti su specialiomis sąlygomis.

Kad galėtumėte prisijungti prie ECHA informacijos teikimo portalo ir pateikti SCIP pranešimus, privalote turėti Informacijos teikimo portalo valdytojo funkciją. Daugiau informacijos apie ECHA paskyrų kūrimą ir valdymą galima rasti ECHA paskyrų vadove.

Informaciją dėl SCIP pranešimų teikimo informacijos teikimo portale galima rasti pagrindiniuose dokumentuose.

ECHA informacijos teikimo portalo logotipas

 

Tarpsisteminio duomenų pateikimo medžiaga.

Tarpsistemine paslauga (S2S) gali pasinaudoti įmonės, norinčios automatizuotai rengti ir pateikti SCIP pranešimus.

S2S paslauga suteikia įmonei galimybę sukurti ir pateikti SCIP pranešimų dokumentaciją tiesiogiai iš savo sistemų naudojant suderintą IUCLID SCIP pranešimo formatą arba pateikti supaprastintus SCIP pranešimus (SSN). SCIP formatą ir papildomą praktinę ir techninę dokumentaciją galima rasti specialiame SCIP formato tinklalapyje. Naudodamosi automatiniu S2S perdavimu savo sistemose, SCIP pranešimą sukūrusios įmonės gali pateikti pranešimus į ECHA pateikimo portalą.

Pateikiama API specifikacija „Swagger 2.0“ formatu su užklausos ir atsakymo schemos informacija.

S2S paslauga pasinaudojančios įmonės gali atlikti junglumo ir saugumo patikrinimą ir įgyvendinti išsamų visapusės integracijos scenarijų testavimo aplinkoje. Atsižvelgiant į visapusišką naudotojo patirtį, galima išbandyti įvairius informacijos pateikimo scenarijus neįsikišant kitiems naudotojams ir atliekant išsamias dokumentacijų galiojimo patikras.

Daugiau informacijos apie S2S paslaugą galima rasti pagalbinėje medžiagoje.