Progress in evaluation in 2022

ECHA izvješćuje o napretku ostvarenom 2021. u pogledu evaluacije dosjea i tvari u skladu s člankom 54.Uredbe REACH. 

zahtjevi za dodatne informacije 2022. - 1

Evaluacija dosjea


ECHA je 2022. donijela 252 odluke o provjeri usklađenosti koje se odnose na 1612 zahtjeva obavješćivanja u odnosu na koje su utvrđeni podatci koji nedostaju. Osim toga, Agencija je donijela 169 odluka o prijedlogu ispitivanja koje se odnose na 347 zahtjeva obavješćivanja u odnosu na koje je ispitivanje prvobitno predloženo.

Doneseno je 400 odluka bez sudjelovanja Odbora država članica (od država članica nije zaprimljen nijedan prijedlog za izmjene). Preostala 21 odluka donesena je uz sudjelovanje Odbora država članica: osamnaest u okviru pisanog postupka i tri tijekom sastanaka Odbora država članica.
 

further information requests 2021 - Graph 2

Zahtjevi za dodatne informacije 2021. naslov 2. tablice

Zahtjevi za informacije podneseni u okviru donesenih odluka o evaluaciji dosjea

further information requests 2022 - 2 table

Information requirements Number of requests in
252 compliance check
decisions
Number of requests in
169 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 421
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 285 76 361
Pre-natal developmental toxicity 128 66 194
Reproduction toxicity 87 24 111
Repeated-dose toxicity 71 35 106
Biodegradation 243 22 265
Bioaccumulation 28 2 30
Long-term aquatic toxicity 341 63 404
Physico-chemical properties 15 7 22
Other human health 90 0 90
Other environment 323 52 375
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT)* 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L)* 1 N/A 1
Total 1 612 347 1 959

*CSR: chemical safety report; RSS: robust study summary; PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; SID: substance identification; C&L: classification and labelling.

further information requests 2022 - Graph 3

zahtjevi za dodatne informacije 2022. - 3

Evaluacija tvari

ECHA je 2022. donijela devet odluka o evaluaciji tvari koje sadržavaju 12 zahtjeva za dodatne informacije u svrhu procjene sigurnosti tvari koje bi mogle biti zabrinjavajuće.

Ukupno četiri odluke donesene su bez sudjelovanja Odbora država članica (tj. ECHA i države članice nisu poslale prijedloge izmjena). Doneseno je pet odluka uz sudjelovanje Odbora država članica: četiri pisanim postupkom i jedna tijekom sastanaka Odbora država članica.
 

further information requests 2022 - 4 table

Information requests made in the adopted substance evaluation decisions

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 275-702-5 Combination of fish short term reproduction assay and fish sexual development test 1
228-250-8 Larval amphibian growth and development assay 1
258-469-4 Amphibian metamorphosis assay 1
Mutagenicity 220-618-6
209-711-2
In vivo mammalian alkaline comet assay 2
PBT/vPvB** 2 271-867-2 Simulation biodegradation test 1
400-370-7 Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method or HPLC method 1
271-867-2 Water solubility: column elution method 1
273-066-3 Ready biodegradation test 1
201-236-9 Bioaccumulation test in aquatic species 1
271-867-2 Daphnia magna reproduction test 1
271-867-2 Fish early-life stage toxicity test 1
Total 12

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2022 - related