Karte uporabe

Koncept karata uporabe razvijen je radi poboljšanja kvalitete informacija o uporabi i uvjetima uporabe koji se priopćavaju uz lanac opskrbe te učinkovitosti tog komunikacijskog procesa.

Karte uporabe obično izrađuju sektorske organizacije daljnjih korisnika prikupljanjem informacija o uporabi i uvjetima uporabe kemikalija u svom sektoru na usklađen i strukturiran način. U tu je svrhu razvijen „paket za karte uporabe” u okviru plana za izradu dokumenata CSR/ES.

Sektori izrađuju karte uporabe koristeći predloške iz paketa za karte uporabe za priopćavanje informacija koje su potrebne za provedbu procjena izloženosti kao što su opis uporabe i uvjeti uporabe.

Podnositelji registracije upotrebljavaju dostupne karte uporabe koje su izradili sektori daljnjih korisnika za izradu svojih procjena kemijske sigurnosti u skladu s Uredbom REACH koje odražavaju bitne i stvarne informacije o uporabama i uvjetima uporabe.

Tko ima koristi od karata uporabe?

Karte uporabe koriste podnositeljima registracije. One im pružaju:

  • informacije o uporabi i uvjetima uporabe koje im mogu pomoći pri provedbi procjena kemijske sigurnosti (CSA).
  • izravne informacije od sektora daljnjih korisnika tako da se CSA može temeljiti na stvarnim uvjetima uporabe koji su reprezentativni za sektor
  • učinkovit način dobivanja informacija o uporabi od sektora daljnjih korisnika

Karte uporabe koriste daljnjim korisnicima. One im pružaju:

  • realne i korisne scenarije izloženosti za priopćavanje informacija koje izrađuju dobavljači na temelju karata uporabe
  • dosljedne i usklađene informacije na razini sektora koje olakšavaju poduzećima obradu scenarija izloženosti koje dobivaju od svih dobavljača
  • veću vjerojatnost da će podnositelji registracije obuhvatiti načine uporabe u svojim registracijama do 2018. i u svakom ažuriranju svog dosjea

Gdje mogu pronaći dodatne informacije?

Dalje istražite ovu mrežnu stranicu:

  • druga kartica Predlošci i podnošenje sadržava sve predloške koji su potrebni sektorima za izradu karata uporabe i objašnjenje načina na koji oni zajedno funkcioniraju. Poveznica na mrežni obrazac za dodavanje karata uporabe u knjižnicu također se nalazi u ovoj kartici.
  • treća kartica Knjižnica karata uporabe središnji je izvor za karte uporabe koje izrađuju sektorska udruženja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)