Mitä aineen arvioinnin jälkeen tapahtuu?

Jos arvioinnista vastaava jäsenvaltio katsoo käytettävissä olevien ja uusien tietojen tarkastelun jälkeen, että aineen käyttö aiheuttaa riskin, se voi käynnistää aineen arvioinnin jatkotoimenpiteet.

Tähän on seuraavat vaihtoehdot:

  • ehdotus yhdenmukaisesta luokituksesta ja merkinnästä syöpää aiheuttaville, perimää vaurioittaville tai lisääntymismyrkyllisille, hengitysteitä herkistäville tai muille vaikutuksille
  • ehdotus aineen määrittämisestä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVHC)
  • ehdotus aineen rajoittamisesta
  • REACH-asetuksen soveltamisalaan kuulumattomat toimenpiteet, kuten ehdotus EU:n laajuisista työperäisen altistuksen raja-arvoista, kansalliset toimenpiteet tai alan vapaaehtoiset toimenpiteet.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)