Hakemus- ja arviointimenette

Yritykset käyttävät teknisen vastaavuuden hakemiseen sähköisiä ilmoitustyökaluja. Hakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastoon IUCLID-tiedostona R4BP 3 -sovelluksen kautta.

Tässä kaaviossa esitetään teknisen vastaavuuden hakemusmenettely. 

 

Vaiheet

Hakemusmenettelyssä on useita vaiheita. Jokainen vaihe on tehtävä valmiiksi, ennen kuin hakemus siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Hakijan on tärkeää varmistaa, että kaikkia sovellettavia määräaikoja noudatetaan. Muutoin hakemus hylätään menettelyn aikana.

Kuva

Kemikaalivirasto tarkistaa, että hakemus ja tiedot on toimitettu oikeassa tiedostomuodossa, ja lähettää laskun R4BP 3 -sovelluksen kautta.

 
Kuva

Hakija maksaa asiaankuuluvat maksut kemikaalivirastolle 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä.

 
Kuva

Kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksen ja aloittaa teknisen vastaavuuden arvioinnin.

 
Kuva

Jos arviointiin tarvitaan lisätietoja, kemikaalivirasto pyytää puuttuvia tietoja hakijalta. Samalla kemikaalivirasto määrittää aikarajan, johon mennessä hakijan on toimitettava nämä tiedot.

 
Kuva

Hakijalla  on mahdollisuus esittää huomautuksia arvioinnin tuloksesta..

 
Kuva

Kemikaalivirasto tekee lopullisen päätöksen 90 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hakemusmaksu on maksettu. Jos hakijalta pyydetään lisätietoja menettelyn aikana, 90 päivän jakso keskeytetään siitä päivämäärästä alkaen, jolloin lisätietopyyntö on lähetetty hakijalle, siihen asti, kun tiedot saadaan. Keskeytys voi kestää yli 180 päivää vain poikkeusolosuhteissa.

 

Toimijat

Arviointimenettelyn päätoimijat ovat seuraavat:

Hakijat

Hakijan velvollisuutena on toimittaa aineisto, jossa on kaikki teknisen vastaavuuden arvioimisen kannalta asiaankuuluvat tiedot, ja toimittaa lisätietoja, jos kemikaalivirasto niitä pyytää. Hakija vastaa aineistossaan olevien tietojen laadusta ja tiedostomuodosta.

Kemikaalivirasto

Kemikaaliviraston vastuulla on varmistaa, että aineistoissa olevat tiedot on annettu oikeassa tiedostomuodossa. Lisäksi kemikaalivirasto tekee teknisen vastaavuuden aineiston arvioinnin ja varmistaa, että toimitusmenettely etenee annettujen määräaikojen mukaisesti.
 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)