Progress in evaluation in 2022

Kemikaalivirasto raportoi asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuonna 2021 REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti. 

Lisätietopyynnöt 2022 – 1

Asiakirja-aineiston arviointi


Vuonna 2022 ECHA teki 252 päätöstä vaatimustenmukaisuuden tarkastuksesta. Ne koskivat 1 612 tietovaatimusta, joiden osalta tietoja todettiin puuttuvan. Lisäksi kemikaalivirasto teki 169 päätöstä testausehdotuksista. Ne koskivat 347 tietovaatimusta, joiden osalta testausta alun perin ehdotettiin.

400 päätöstä tehtiin ilman jäsenvaltioiden komiteaa (eli jäsenvaltiot eivät lähettäneet muutosehdotuksia). Jäsenvaltioiden komitea osallistui 21 päätöksen tekemiseen: näistä 18 tehtiin kirjallisessa menettelyssä ja kolme jäsenvaltioiden komitean kokouksissa.
 

further information requests 2021 - Graph 2

Lisätietopyynnöt 2021, toisen taulukon otsikko

Tietopyynnöt, jotka sisältyivät asiakirja-aineiston arvioinnista annettuihin päätöksiin

further information requests 2022 - 2 table

Information requirements Number of requests in
252 compliance check
decisions
Number of requests in
169 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 421
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 285 76 361
Pre-natal developmental toxicity 128 66 194
Reproduction toxicity 87 24 111
Repeated-dose toxicity 71 35 106
Biodegradation 243 22 265
Bioaccumulation 28 2 30
Long-term aquatic toxicity 341 63 404
Physico-chemical properties 15 7 22
Other human health 90 0 90
Other environment 323 52 375
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT)* 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L)* 1 N/A 1
Total 1 612 347 1 959

*CSR: chemical safety report; RSS: robust study summary; PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; SID: substance identification; C&L: classification and labelling.

further information requests 2022 - Graph 3

Lisätietopyynnöt 2022 – 3

Aineen arviointi

Vuonna 2022 ECHA teki yhdeksän päätöstä aineiden arvioinnista. Ne sisälsivät 12 lisätietopyyntöä mahdollisesti huolta aiheuttavien aineiden turvallisuuden arviointia varten.

Päätöksistä neljä tehtiin ilman jäsenvaltioiden komiteaa (eli ECHA ja jäsenvaltiot eivät toimittaneet muutosehdotuksia). Jäsenvaltioiden komitea osallistui viiden päätöksen tekemiseen: näistä neljä tehtiin kirjallisessa menettelyssä ja yksi jäsenvaltioiden komitean kokouksissa.
 

further information requests 2022 - 4 table

Information requests made in the adopted substance evaluation decisions

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 275-702-5 Combination of fish short term reproduction assay and fish sexual development test 1
228-250-8 Larval amphibian growth and development assay 1
258-469-4 Amphibian metamorphosis assay 1
Mutagenicity 220-618-6
209-711-2
In vivo mammalian alkaline comet assay 2
PBT/vPvB** 2 271-867-2 Simulation biodegradation test 1
400-370-7 Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method or HPLC method 1
271-867-2 Water solubility: column elution method 1
273-066-3 Ready biodegradation test 1
201-236-9 Bioaccumulation test in aquatic species 1
271-867-2 Daphnia magna reproduction test 1
271-867-2 Fish early-life stage toxicity test 1
Total 12

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2022 - related