Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Arvioinnin eteneminen

REACH-asetuksen 54 artiklan nojalla ECHAn on raportoitava asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä. Raportti sisältää määrällisen kuvauksen arvioinnin tuloksista. Kuvaus niiden vaikutuksista ja linkit ECHAn integroituun sääntelystrategiaan sisältyvät strategian täytäntöönpanoa koskevaan raporttiin, joka julkaistaan huhtikuussa.

Yleinen edistyminen vuosina 2009–2018

Vuodesta 2009 alkaen ECHA on tehnyt 2 271 päätöstä, jotka ovat koskeneet 5 669:ää tietopyyntöä, kolmessa arviointimenettelyssä, jotka ovat vaatimustenmukaisuuden tarkastus, testausehdotuksen tutkiminen ja aineiden arviointi.

Arviointimenettely Tehdyt päätökset Tietopyynnöt Tietopyynnöt osa-alueittain
      Liite I
(sis. CSR, RSS, PBT)
Liite VI 
(sis. SID, C&L)
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet Ympäristö Ihmisten terveys
Vaatimustenmukaisuuden tarkastus 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Testausehdotusten tutkiminen 936 1 836 Ei sovellu Ei sovellu 139 564 1 133
Aineiden arviointi* 142 613 254 21 36 106 184
YHTEENSÄ 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: kemikaaliturvallisuusraportti; RSS: yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä; PBT: pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine; SID: aineen tunnistetiedot; C&L: luokitus ja merkinnät * Aineiden arviointimenettely aloitettiin vuonna 2012.

Categories Display


Route: .live1