Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Arvioinnin eteneminen

REACH-asetuksen 54 artiklan nojalla ECHAn on raportoitava asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä (edellisvuoteen nähden) vuosittain helmikuun 28. päivään mennessä.

Raportointi sisältää numerotietoja vaatimustenmukaisuuden tarkastuksista, testausehdotusten tutkimisesta, seuranta-arvioinneista sekä aineiden arvioinneista, jotka on tehty edellisenä vuotena.

Lisäksi ECHA julkaisee joka vuosi keväällä integroitua sääntelystrategiaansa koskevan raportin, jossa selitetään näiden toimien vaikutusta kemikaaliturvallisuuteen.

Yleinen eteneminen vuosina 2009–2020

Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen, testausehdotusten tutkimisen ja aineiden arvioinnin perusteella ECHA on antanut vuodesta 2009 alkaen yli 2 900 päätöstä, joihin liittyy noin 8 200 tietopyyntöä yli 2 000 aineesta.

Arvioinnin edistyminen vuosina 2009–2020

Arviointimenettely Tehdyt päätökset Tietopyynnöt Tietopyynnöt osa-alueittain
Liite I
(sis. CSR, RSS, PBT)*
Liite VI
(sis. SID, C&L)*
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet Ympäristö Ihmisten terveys
Vaatimustenmukaisuuden tarkastus 1 599 5 311 431 557 218 1 710 2 395
Testausehdotusten tutkiminen 1 138 2 210 Ei relevantti Ei relevantti 149 661 1 400
Aineiden arviointi** 175 673 261 22 43 140 207
YHTEENSÄ 2 912 8 194 692 579 410 2 511 4 002

* Liite I: Aineiden arviointia ja kemikaaliturvallisuusraporttien (CSR) laatimista koskevat yleissäännökset; liite VI: Asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut tietovaatimukset (yleisiä rekisteröintitarkoituksia varten toimitettavat tiedot); CSR: kemikaaliturvallisuusraportti; RSS: yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä; PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen; SID: aineen yksilöinti; C&L: luokitus ja merkinnät.
** Aineiden arviointimenettely aloitettiin vuonna 2012.

Categories Display


Route: .live1