Käyttökartat

Käyttökartan käsite on kehitetty parantamaan niiden käyttöä ja käyttöolosuhteita koskevien tietojen laatua, jotka toimitetaan ylöspäin toimitusketjussa, sekä tämän viestintäprosessin tehokkuutta.

Jatkokäyttäjien toimialajärjestöt laativat yleensä käyttökartat keräämällä tietoja kemikaalien käytöistä ja käyttöolosuhteista toimialallaan yhdenmukaisesti ja järjestelmällisesti. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin kemikaaliturvallisuusraportin ja altistumisskenaarion etenemissuunnitelman puitteissa ns. käyttökarttapaketti.

Toimialat luovat käyttökarttoja käyttökarttapaketin mallien avulla altistumisarvioinneissa tarvittavien tietojen, kuten esimerkiksi käytön kuvausta ja käyttöolosuhteita koskevien tietojen, keräämiseksi.

Rekisteröijät käyttävät jatkokäyttäjien toimialojen kehittämiä saatavilla olevia käyttökarttoja laatiakseen REACH-asetuksen mukaisia kemikaaliturvallisuusarviointeja, jotka edustavat merkityksellisiä ja tosiasiallisia tietoja käytöistä ja käyttöolosuhteista.

Kuka hyötyy käyttökartoista?

Käyttökartat hyödyttävät rekisteröijiä. Ne tarjoavat rekisteröijille

  • käyttöjä ja käyttöolosuhteita koskevia tietoja, joiden avulla ne voivat suorittaa kemikaaliturvallisuusarviointeja
  • jatkokäyttäjien toimialoilta suoraan saatavia tietoja, jolloin kemikaaliturvallisuusarvioinnit voidaan perustaa tosiasiallisiin käyttöolosuhteisiin, jotka ovat toimialaa edustavia
  • tehokkaan tavan saada käyttöjä koskevia tietoja jatkokäyttäjien toimialoilta.

Käyttökartat hyödyttävät jatkokäyttäjiä. Ne tarjoavat jatkokäyttäjille

  • toimittajien käyttökarttojen perusteella laatimia tosiasiallisia ja käyttökelpoisia altistumisskenaarioita viestintää varten
  • yhdenmukaistettuja ja johdonmukaisia toimialatason tietoja, joiden ansiosta yritysten on helpompi käsitellä kaikilta toimittajilta saatuja altistumisskenaarioita
  • paremmat mahdollisuudet siihen, että rekisteröijät kattavat käytöt rekisteröinneissään vuoteen 2018 mennessä ja asiakirjansa mahdollisissa päivityksissä.

Mistä löydän lisätietoja?

Tutustu tarkemmin tähän verkkosivuun:

  • toinen välilehti Mallit ja toimittaminen sisältää kaikki toimialojen tarvitsemat mallit käyttökarttojen laatimista varten sekä selostuksen mallien yhteentoimivuudesta. Välilehdestä löytyy myös linkki verkkolomakkeeseen, jolla käyttökarttoja voi lisätä kirjastoon.
  • kolmas välilehti Käyttökarttakirjasto on toimialajärjestöjen kehittämien käyttökarttojen keskeinen lähde.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)