Sidosryhmät

Kaikki organisaatiot ja henkilöt, joita kemikaaliasetukset kiinnostavat tai koskevat, ovat sidosryhmiämme ja tervetulleita mukaan viraston toimintaan.

Virasto on sitoutunut avoimuuteen, johon kuuluu tärkeänä osana säännöllinen vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa. Sen vuoksi virasto ottaa sidosryhmät mukaan moniin toimiin ja päätöksentekoon.

Viraston toimintaan osallistuminen

Virasto järjestää useita tapahtumia ja työpajoja vuodessa, ja niissä on usein mahdollisuus keskustella kasvotusten  henkilökunnan kanssa. Suurimmat vuotuiset tapahtumat ovat sidosryhmäpäivät, jotka ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Tapahtumiamme voi usein seurata myös verkossa. Lisäksi virasto järjestää vuoden mittaan verkkoseminaareja eri aiheista. Nekin ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Järjestämme useita julkisia kuulemisia ja kannustamme sidosryhmiä toimittamaan tietoa vastauksena. Nämä julkiset kuulemiset julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla ja viikoittain ilmestyvässä sähköisessä uutiskirjeessä.

 

Akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot

Teemme yhteistyötä useiden eri aloja edustavien kattojärjestöjen kanssa. Kaikki organisaatiot toimivat EU-tasolla ja edustavat omaa erikoisalaansa. Nämä akkreditoidut sidosryhmäorganisaatiot tukevat viraston toimintaa omalla asiantuntemuksellaan ja auttavat virastoa tavoittamaan laajemman yleisön. Jos haluat keskustella jostain tietystä aiheesta, voit ottaa yhteyttä omaa alaasi edustavaan organisaatioon.

 

 

Image

Hakeminen akkreditoiduksi sidosryhmäksi

Jos edustat omaa erikoisalaasi EU-tasolla ja olet kiinnostunut tiiviimmästä yhteistyöstä kemikaaliviraston kanssa, voit hakea akkreditoidun sidosryhmän statusta. 

Lisää

 

Image

Yhteistyö akkreditoitujen sidosryhmien kanssa

Yhteistyö akkreditoitujen sidosryhmäorganisaatioiden kanssa edistää tehokasta tiedonkulkua sekä kentältä virastoon että toisin päin. 

Lisää

 

Image

Kemikaaliviraston akkreditoidut sidosryhmät

Tässä on luettelo tämänhetkisistä akkreditoiduista sidosryhmistä.

Lisää

 

Image

Akkreditoitujen sidosryhmien antama tuki

Tällä sivulla on linkkejä maksuttomiin työkaluihin, tietoihin ja ohjeisiin, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Lisää

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)