Progress in evaluation in 2022

ECHA teatab 2021. aastal toimikute ja ainete hindamisel tehtust kooskõlas REACH-määruse artikliga 54. 

further information requests 2022 - 1

Toimikute hindamine


ECHA võttis vastu 2021. aastal 252 vastavuskontrolli otsust, milles käsitleti 1612 teabenõuet tuvastatud andmelünkade tõttu. Amet võttis vastu ka 169 katsetamisettepaneku otsust, milles käsitleti 347 teabenõuet, mille korral tehti esialgu katsetamisettepanek.

Vastuvõetud otsustest tehti 400 liikmesriikide komiteed kaasamata (liikmesriigid ei saatnud muudatusettepanekuid). Ülejäänud 21 otsust võeti vastu liikmesriikide komitee osalusel: 18 kirjaliku menetlusena ja 3 liikmesriikide komitee koosolekutel.
 

further information requests 2021 - Graph 2

Lisateabe nõuded 2021, 2. tabeli pealkiri

Teabenõuded vastuvõetud toimikute hindamise otsustes

further information requests 2022 - 2 table

Information requirements Number of requests in
252 compliance check
decisions
Number of requests in
169 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 421
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 285 76 361
Pre-natal developmental toxicity 128 66 194
Reproduction toxicity 87 24 111
Repeated-dose toxicity 71 35 106
Biodegradation 243 22 265
Bioaccumulation 28 2 30
Long-term aquatic toxicity 341 63 404
Physico-chemical properties 15 7 22
Other human health 90 0 90
Other environment 323 52 375
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT)* 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L)* 1 N/A 1
Total 1 612 347 1 959

*CSR: chemical safety report; RSS: robust study summary; PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; SID: substance identification; C&L: classification and labelling.

further information requests 2022 - Graph 3

further information requests 2022 - 3

Ainete hindamine

2022. aastal võttis ECHA vastu 9 aine hindamise otsust ja esitas potentsiaalselt ohtlike ainete ohutuse hindamiseks 12 lisateabe nõuet.

Neist otsustest 4 tehti liikmesriikide komiteed kaasamata (st ECHA ja liikmesriigid ei teinud parandusettepanekuid). 5 otsust võeti vastu liikmesriikide komitee osalusel: 4 kirjaliku menetlusena ja 1 liikmesriikide komitee koosolekutel.
 

further information requests 2022 - 4 table

Information requests made in the adopted substance evaluation decisions

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 275-702-5 Combination of fish short term reproduction assay and fish sexual development test 1
228-250-8 Larval amphibian growth and development assay 1
258-469-4 Amphibian metamorphosis assay 1
Mutagenicity 220-618-6
209-711-2
In vivo mammalian alkaline comet assay 2
PBT/vPvB** 2 271-867-2 Simulation biodegradation test 1
400-370-7 Partition Coefficient (1-Octanol/Water): Slow-Stirring Method or HPLC method 1
271-867-2 Water solubility: column elution method 1
273-066-3 Ready biodegradation test 1
201-236-9 Bioaccumulation test in aquatic species 1
271-867-2 Daphnia magna reproduction test 1
271-867-2 Fish early-life stage toxicity test 1
Total 12

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2022 - related