HelpNet

HelpNet on võrgustik, mille liikmed on ECHA ja riiklikud biotsiidi-, REACH- ja CLP-määruse kasutajatoed. Võrgustik loodi selleks, et parandada ühisküsimuste koordineerimist. Koostöö tulemusel saavutatakse ühisarusaam biotsiidi-, REACH- ja CLP-määruse kohustustega seotud õigusnõuetest, samuti pakutakse sidusrühmadele järjepidevat ja ühtlustatud nõu.

HelpNeti üks väljundeid on võrgustikus kooskõlastatud korduvate küsimuste dokumendid. Nendes on biotsiidi-, REACH- ja CLP-määruse juhendite, menetluste ja meetodite üksikasjalik teave. Korduvad küsimused avaldatakse korduvate küsimuste toe leheküljel.

HelpNeti tegevusvaldkonnad

  • Biotsiidi-, REACH- ja CLP-määruse rakendamise teabevahetus
  • Määrustega seotud õigusnõuete ühistõlgendus
  • Liikmete järjepidev ja ühtlustatud nõu sidusrühmadele
  • Riiklike kasutajatugede suutlikkuse arendamine
  • Teabe- ja teadvustustegevus, eelkõige väike- ja kesksuurtele ettevõtetele
  • Riiklike kasutajatugede koolitamine

HelpNeti tegevus

HelpNeti juhtorgan on HelpNeti juhtrühm. Juhtrühma kuuluvad riiklike kasutajatugede, ECHA ja Euroopa Komisjoni esindajad ning ka kandidaatriikide ja/või sidusrühmade organisatsioonide vaatlejad. Juhtrühma koosolekud toimuvad ECHA ruumides vähemalt korra aastas. Rühma tegevust koordineerib HelpNeti sekretariaat.

HelpNet Metings 2019

Meeting Date Place Agenda Minutes
HelpNet 14 02-04/04/2019 Helsinki [PDF] [PDF]

Categories Display