Πλατφόρμα συζήτησης ΜΚΟ - ECHA

Φιλοξενούμε τακτικές συνεδριάσεις με τις διαπιστευμένες ενδιαφερόμενες ΜΚΟ προκειμένου να συζητηθούν καίρια ζητήματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών. Όλες οι διαπιστευμένες ΜΚΟ καλούνται να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο των συνεδριάσεων και να παρίστανται σε αυτές είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Οι διαπιστευμένες ενδιαφερόμενες ΜΚΟ λαμβάνουν αυτόματα προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις της πλατφόρμας μετά την έγκριση της αίτησής τους από τον ECHA.

Τα έγγραφα των συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πρακτικού της συνεδρίασης, δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)