Δίκτυο υπευθύνων επικοινωνίας

Το Δίκτυο φέρνει σε επαφή υπεύθυνους επικοινωνίας από τον ECHA και τους διαπιστευμένους ενδιαφερόμενους παράγοντες προκειμένου να κοινοποιηθούν σχέδια και να συζητηθούν συνέργειες σε δραστηριότητες επικοινωνίας.  

Οι στόχοι του δικτύου είναι:

1. ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας

2. αλληλοβοήθεια στην προβολή και τη μετάδοση ειδήσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος

3. αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης όλων των μελών του δικτύου σε κοινά προγράμματα επικοινωνίας.

Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί εκπροσώπησης ενδιαφερόμενων παραγόντων καλούνται να συμμετέχουν στο έργο του Δικτύου αφού ορίσουν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε κατά την υποβολή της αίτησης διαπίστευσης ενδιαφερόμενου παράγοντα είτε με αυτόκλητη ενημέρωση μέσω του εντύπου ενημέρωσης στοιχείων επικοινωνίας.

ASO Communicators' Networks meetings

 

Date Minutes
19/10/2017 [PDF]  [EN]
20/10/2016 [PDF]  [EN]
08/10/2015 [PDF]  [EN]
08/05/2015 [PDF]  [EN]
10/10/2014 [PDF]  [EN]
24/03/2014 [PDF]  [EN]
28/11/2013 [PDF]  [EN]
23/09/2013 [PDF]  [EN]
13/05/2013 [PDF]  [EN]

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)