Klassificering af blandinger

Klassificering af blandinger


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Er du Importør eller formulator af blandinger i EU/EØS?

Hvis du er, har du ansvar for klassificering, mærkning og emballering af den blanding, du markedsfører (dvs. blandinger, du importerer til EU/EØS eller formulerer til videre levering) i henhold til CLP-forordningen. Du er nødt til at kende til farerne ved den importerede eller formulerede blanding, og du skal formidle dem i din leverandørkæde.

Distributører af blandinger har også forpligtelser i henhold til CLP, f.eks. at sørge for, at etiketten og emballagen er i overensstemmelse med CLP.

Nærmere beskrivelse af roller og forpligtelser i henhold til CLP findes i kapitel 2 i Indledende vejledning til CLP-forordningen. 

Hjælp til at få bedre kendskab til din opgave

De følgende sider er til hjælp for dem, der skal klassificere blandinger i henhold til klassificeringskravene i CLP. Oplysninger om mærkning og emballering findes i "Vejledning om mærkning og emballering".

Oplysningerne er hovedsagelig baseret på ECHA's vejledning i anvendelse af CLP-kriterierne ("ECHA guidance on the application of CLP criteria") og Vejledning om mærkning og emballering, som der også er givet links til. Vi råder dig til at læse de følgende sider sammen med del 1 af vejledningen om anvendelse af CLP-kriterierne ("Guidance on the application of CLP criteria"), navnlig kapitel 1.6, der specielt omhandler blandinger

Desuden er der givet links til andre nyttige kilder.

Før du begynder på klassificeringsprocessen, anbefaler vi at overveje nøje, om du råder over den nødvendige interne ekspertise til at klassificere dine blandinger, eller om du behøver ekstern assistance, navnlig hvis din blanding er meget kompleks.

Når du skal opfylde dine forpligtelser til klassificering og mærkning af din blanding og udarbejde sikkerhedsdatabladet (SDS), kan kommercielle softwaresystemer vedrørende klassificering, mærkning og sikkerhedsdatablade være meget nyttige. Vær dog opmærksom på, at selv om du anvender software eller ekstern ekspertise, har du stadig ansvaret for den endelige klassificering af din blanding.

Klassificering af blandinger