Skip to Content
Skip to Content

Om downstream-brugere

Om downstream-brugere

Hvem er downstreambrugere?

Downstreambrugere er brugere af kemikalier i henhold til REACH- og CLP-forordningen. Der er tale om virksomheder eller enkeltpersoner:

  • i Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  • der anvender et stof, enten som sådan eller i en blanding
  • i deres industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter.

 

Eksemplerne omfatter:

  • Formulatorer: fremstiller blandinger, der sædvanligvis leveres længere ned i leverandørkæden. F.eks. maling, klæbemidler og rengøringsmidler.
  • Slutbrugere: anvender stoffer eller blandinger, men leverer dem ikke længere nede i leverandørkæden. Som eksempler kan nævnes brugere af klæbemidler, overfladebelægninger og trykfarve, smøremidler, rengøringsmidler, opløsningsmidler og kemiske midler, såsom blegemidler. Dette omfatter producenter af artikler.
  • Producenter af artikler: omfatter stoffer eller blandinger i eller på materialer til fremstilling af en artikel. Bl.a. kan nævnes tekstiler, industriudstyr, husholdningsapparater og køretøjer (både komponenter og færdige produkter).
  • Påfyldningsvirksomheder: overfører stoffer eller blandinger fra én beholder til en anden, sædvanligvis i forbindelse med omemballering eller ommærkning.
  • Reimportører: importerer et stof, som sådan eller i en blanding, der oprindeligt er fremstillet i EU og er registreret af nogen i samme leverandørkæde.
  • Importører med en "enerepræsentant": importører er downstreambrugere, når deres leverandør uden for EU har udpeget en "enerepræsentant" til at fungere som registrant etableret i EU.

Distributører, der kun opbevarer og distribuerer kemikaliet, er ikke downstreambrugere, men de har forpligtelser vedrørende informationsstrømmen i leverandørkæden. Hvis de f.eks. kommer i kontakt med kemikaliet ved at overføre eller fortynde det, er de downstreambrugere. Forbrugere, der anvender kemikalier, er ikke downstreambrugere. 

 

Terminologi i forbindelse med downstreambrugere

Downstreambrugere arbejder på mange forskellige steder og i mange forskellige miljøer, og der anvendes specifikke begreber til at beskrive arbejdsmiljøet. Når brugen finder sted på en fabrik eller andet industrianlæg, benævnes dette som "brug på industrianlæg". Når downstreambrugen finder sted uden for industrianlæg (som f.eks. byggepladser, kontorbygninger, håndværksvirksomhed) anvendes begrebet "erhvervsdrivendes udbredte anvendelse".
 
Praksisser for styring af miljøsundhed og -sikkerhed blandt slutbrugere beskrives med begreberne "avanceret" og "grundlæggende". Avancerede praksisser forbindes med uddannelse af arbejdstagere, korrekte arbejdsanvisninger, tilsyn og løbende rengøring og vedligeholdelse. Begreberne "industriel sammenhæng" og "erhvervsmæssig sammenhæng" er ligeledes blevet anvendt til at afspejle hhv. avancerede og grundlæggende praksisser for styring af miljøsundhed og -sikkerhed.
 
Eksempelvis udgør den type anlæg, der anvendes til sprøjtemaling af en bil på et specifikt bilværksted, "erhvervsdrivendes udbredte anvendelse". Såfremt styringen af miljøsundhed og -sikkerhed er på et højt niveau, beskrives dette som "avanceret" eller "industriel" sammenhæng.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1