Ansøgnings- og vurderingsprocedure

Virksomhederne skal bruge elektroniske værktøjer til at foretage indsendelsen, når de søger om teknisk ækvivalens. Ansøgningerne indsendes til ECHA gennem R4BP 3 som en IUCLID-fil.

Dette diagram viser en oversigt over proceduren ved ansøgning om teknisk ækvivalens. 

 

Trin

Ansøgningsprocessen har flere trin. Hvert trin skal være afsluttet, før ansøgningen kan fortsætte med næste trin. Det er vigtigt, at ansøgeren sørger for at overholde alle gældende frister, da ansøgningen ellers vil blive afvist under behandlingen.

Image

ECHA kontrollerer, at ansøgningen og dens oplysninger er indgivet i det korrekte format, og sender fakturaen for gebyr gennem R4BP 3.

 
Image

Ansøgeren betaler de tilknyttede gebyrer til ECHA inden for 30 dage efter fakturadatoen.

 
Image

ECHA accepterer ansøgningen og påbegynder vurderingen af den tekniske ækvivalens.

 
Image

Behøves der supplerende oplysninger til at foretage vurderingen, anmoder ECHA ansøgeren om de manglende oplysninger. ECHA sætter samtidig en frist for ansøgerens indsendelse af disse oplysninger.

 
Image

Ansøgeren  har mulighed for at kommentere resultatet af vurderingen.

 
Image

ECHA træffer den endelige afgørelse senest 90 dage efter betalingen af ansøgningsgebyret. Hvis der er anmodet om supplerende oplysninger fra ansøgeren under denne proces, ophæves 90-dages perioden fra den dato, hvor anmodningen om yderligere oplysninger er sendt til ansøgeren, indtil oplysningerne er modtaget. Ophævelsen kan kun under exceptionelle omstændigheder overstige 180 dage.

 

Aktørerne

Hovedaktørerne i indsendelsesprocessen for et dossier er:

Ansøgerne

Ansøgerne har ansvar for at indsende dossieret med alle relevante oplysninger vedrørende vurderingen af teknisk ækvivalens og fremlægge supplerende oplysninger på anmodning af ECHA. Ansøgerne har ansvaret for kvaliteten og formatet af oplysningerne i deres dossierer.

ECHA

ECHA har ansvar for at kontrollere, at oplysningerne i dossiererne er i et korrekt format. ECHA foretager desuden vurderingen af dossiererne vedrørende tekniske ækvivalens, og sørger for, at indsendelsesprocessen holder de fastsatte tidsgrænser.
 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)