Fortegnelse over godkendte aktivstoffer

Europa-Kommissionen optager godkendte aktivstoffer på EU-listen over godkendte aktivstoffer (tidligere bilag I til direktiv 98/8/EF). Virksomheder, der ønsker godkendelse af et biocidholdigt produkt, kan gennemse denne liste for at finde aktivstoffer til anvendelse i biocidholdige produkter og behandlede artikler.
 
Europa-Kommissionens afgørelser om godkendelse eller ikke-godkendelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.