Klageprocedure

Visse afgørelser truffet af ECHA, som anført i artikel 91 i REACH-forordningen og artikel 77 i forordningen om biocidholdige produkter, kan indbringes for ECHA's Klageudvalg.

Regler om klageprocedurer er fastsat i forretningsordenen.

For at hjælpe parterne med at opfylde lovkravene og udarbejde deres klager på den mest effektive måde har Klageudvalget desuden vedtaget praktiske anvisninger.

Med samme formål har Klageudvalget også offentliggjort særlige formularer og en tjekliste til støtte. Det er ikke obligatorisk at bruge formularerne, men det anbefales kraftigt.

Formularer til brug ved forberedelse af dokumentation i klagesager

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)