Klageudvalget

Klageudvalget træffer afgørelser vedrørende klager, der indgives over visse afgørelser truffet af agenturet i henhold til REACH-forordningen og forordningen om biocidholdige produkter.

Selvom klageudvalget er en del af agenturet, træffer det sine afgørelser uafhængigt.

Flere oplysninger

Klageudvalget består af en formand og to medlemmer.

Flere oplysninger