Høringer

Parterne i klagesager har ret til at fremlægge deres synspunkter mundtligt under proceduren. Klageudvalget vil således afholde en høring, såfremt det anser det for nødvendigt, eller såfremt klageren eller ECHA indgiver begæring herom. Parterne kan indgive begæring om en høring senest to uger efter, at den pågældende part er blevet underrettet af Klageudvalgets registreringskontor om afslutningen af den skriftlige del af sagsbehandlingen.

Høringer finder sted i ECHA's kontorer i Helsingfors.

Høringer er generelt offentlige, medmindre Klageudvalget af vægtige grunde træffer anden bestemmelse (f.eks. ved behandling af fortrolige oplysninger).

Hvis du ønsker at deltage i en af nedenstående høringer, kan du finde oplysninger om, hvordan du indgiver en anmodning om at deltage, i retningslinjerne for borgere, som ønsker at deltage i en høring for Klageudvalget ("Guidelines for members of the public wanting to attend a hearing before the Board of Appeal").

 

Kommende høringer

There are no available hearings.
There are no available hearings.
There are no available hearings.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)