Anvendelseskort

Begrebet anvendelseskort er udviklet for at forbedre kvaliteten af oplysningerne om anvendelse og anvendelsesforhold, der kommunikeres opad i leverandørkæden, og for at gøre denne kommunikationsproces mere effektiv.

Anvendelseskortene genereres typisk af downstream-brugernes brancheorganisationer gennem indsamling af oplysninger om anvendelserne og anvendelsesforholdene for kemikalier i den pågældende branche på en harmoniseret og struktureret måde. Til dette formål blev "pakken med anvendelseskort" udviklet som led i køreplanen for kemikaliesikkerhedsrapporter/eksponeringsscenarier.

Ved hjælp af skabelonerne fra pakken med anvendelseskort udarbejder brancherne anvendelseskort med de oplysninger, der skal bruges til at udarbejde eksponeringsvurderinger, såsom anvendelsesbeskrivelse og anvendelsesforhold.

De foreliggende anvendelseskort, der er udarbejdet af downstream-brugernes brancher, anvendes af registranterne til i henhold til REACH at udarbejde deres kemikaliesikkerhedsvurderinger, som afspejler relevante og realistiske oplysninger om anvendelser og anvendelsesforhold.

Hvem har gavn af anvendelseskort?

Anvendelseskort er til gavn for registranterne. De giver dem:

  • oplysninger om anvendelser og anvendelsesforhold, som gør det lettere for dem at udarbejde kemikaliesikkerhedsvurderinger (CSA)
  • oplysninger direkte fra downstream-brugernes brancher, som gør det muligt at basere kemikaliesikkerhedsvurderingen på realistiske anvendelsesforhold, der er repræsentative for branchen
  • en effektiv måde at få oplysninger om anvendelser på fra downstream-brugernes brancher

Anvendelseskort er til gavn for downstream-brugerne. De giver dem:

  • realistiske og anvendelige eksponeringsscenarier til formidling, der udarbejdes af leverandørerne på grundlag af anvendelseskort
  • harmoniserede og sammenhængende oplysninger på brancheniveau, der gør det lettere for virksomhederne at behandle de eksponeringsscenarier, der modtages fra alle leverandører
  • bedre chance for, at registranterne medtager anvendelserne i deres registreringer inden 2018 og i ajourføringer af deres dossier

Hvor finder jeg yderligere oplysninger?

Læs videre på denne webside:

  • Den anden fane, Skabeloner og indsendelse, indeholder alle skabeloner, som brancherne skal bruge til at udarbejde anvendelseskort, med en redegørelse for, hvordan de arbejder sammen. Denne fane indeholder desuden et link til webformularen om tilføjelse af anvendelseskort til biblioteket.
  • Den tredje fane, Bibliotek over anvendelseskort, er hovedkilden til anvendelseskort udarbejdet af brancheforeninger.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)