Sager med ECHA som sagsøgt eller intervenient

Sager med ECHA som sagsøgt eller intervenient

Sager med ECHA som sagsøgt eller intervenient

Denne tabel indeholder samtlige afsluttede retssager, hvori ECHA har været part. Interesserede parter kan let henvise til afgørelser, der har relevans for dem inden for rammerne af ECHA's hovedaktiviteter (bl.a. REACH og CLP). Nogle af sagerne kan omfatte en endnu ikke færdigbehandlet klage eller tilbagesendelse. Disse fremgår også af tabellen. Tabellen viser ikke personale- eller indkøbssager.

De afsluttede retssager er opdelt i otte kategorier:

  1. Reach-kandidatliste: sager vedrørende identifikation af et stof som et særligt problematisk stof
  2. REACH-registrering: sager vedrørende forpligtelsen til fælles indsendelse af data
  3. Reach-godkendelse: sager vedrørende opførelse af et stof på godkendelseslisten (bilag XIV) og ansøgninger om godkendelse
  4. Reach-evaluering: sager, hvor ECHA har anmodet om oplysninger fra en registrant i forbindelse med vurderingsproceduren (artikel 40, 41 eller 46 i REACH)
  5. CLH: sager vedrørende harmoniseret klassificering af stoffer
  6. Biocider: sager vedrørende biocider
  7. ATD: sager vedrørende anmodninger om aktindsigt i dokumenter
  8. Virksomhedsstørrelse: sager vedrørende verificering af virksomhedsstørrelse og tilhørende gebyrer. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

T-187/21

Firearms United Network Association v Commission REACH - Regulation (EU) 2021/57 - Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 - Restriction on lead - Use of lead shot for hunting in or around wetlands - Manifest error of assessment - Proportionality - Legal certainty - Presumption of innocence

Articles 16, 17(1), 21(1), 45(2) 48(1), 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Articles 2, 3(2), 3(3), 5(2), 5(3), 5(4) of TEU; Annex XVII & Annex XV of the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-105/23 P, T-187/21 RII
COM Reg 2021/57

21/12/2022