Aktører

Alle organisationer og enkeltpersoner, der er interesseret i eller berørt af kemikalielovgivningen, betragtes som ECHA's interessenter og er velkomne til at deltage i vores arbejde.

Vi har forpligtet os til åbenhed og gennemsigtighed og anser tovejs dialog med vores interessenter for en vigtig del heraf. Vi inddrager derfor interessenterne i mange aktiviteter, også beslutningstagning.

Sådan deltager du

Vi organiserer en række begivenheder og workshopper fordelt på hele året, hvor der ofte er mulighed for personlig drøftelse med  vores medarbejdere. Den største årlige begivenhed er vores Stakeholders' Days, hvortil der er gratis adgang for alle. I mange tilfælde kan du også følge vores begivenheder online. Vi arrangerer desuden i årets løb online-møder (webinarer) om forskellige emner, og også hertil er der gratis adgang for alle.

Vi afholder en lang række offentlige høringer og opfordrer vores interessenter til at give tilbagemeldinger. Disse offentlige høringer offentliggøres på ECHA's websted og i vores ugentlige e-nyhedsbrev.

 

Akkrediterede interessentorganisationer

Vi arbejder sammen med en række paraplyorganisationer inden for forskellige områder og sektorer, der alle virker på EU-plan og er repræsentative for deres kompetenceområde. Disse akkrediterede interessentorganisationer bidrager med deres viden og hjælper os med at nå ud til bredere målgrupper. Er der et bestemt emne, du gerne vil drøfte, kan du altid kontakte den organisation, der repræsenterer dit område.

 

 

Image

Sådan bliver du akkrediteret interessent

Hvis du repræsenterer dit kompetenceområder på EU-niveau og er interesseret i et tættere samarbejde med os, er du velkommen til at søge status som akkrediteret interessent. 

Mere

 

Image

Samarbejde med akkrediterede interessenter

Samarbejdet med akkrediterede interessentorganisationer giver en mere effektiv informationsstrøm både udefra til agenturet og den modsatte vej. 

Mere

 

Image

ECHA's akkrediterede interessenter

Her følger listen over de nuværende akkrediterede interessentorganisationer.

Mere

 

Image

Støtte fra akkrediterede interessenter

Denne side indeholder links til redskaber, oplysninger og vejledning, som er offentligt og gratis tilgængelige.

Mere

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)